Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har lyttet til den maritime næringen

Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet prioriterer å styrke maritime næringer i sitt alternative budsjett. Begge partiene forslår å innføre aktivitetsfremmende tiltak og styrke nettolønnsordningen.

Jensen Og Støre
Siv Jensen (FrP) og Jonas Gahr Støre (AP) har lyttet til den maritime næringen

- Dette er kraftfulle tiltak som vil bidra sterkt til å føre klyngen gjennom den krisen vi nå står i. Vi er svært fornøyde med at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har lyttet til næringen og forstått omfanget av krisen og behovet for kraftige tiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan.

- Det er ingen maritim seier om regjeringens kuttforslag knyttet til nettolønnsordningen kun reverseres, og derfor er vi spesielt glade for at både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ikke bare går inn for å reversere kuttforslaget, men i tillegg styrke ordningen, sier Engan.

De aktivitetsfremmende tiltakene til Ap og Frp har store likehetstrekk og omhandler både midler til flåtefornyelse, ombygging og vrakpant.

Her er listen over det Fremskrittspartiet vil gjøre for maritim næring:

 • Reversere regjeringens kutt i nettolønnsordningen og å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene
 • Innføre vrakpantordning for fartøyer i Norge som også omfatter offshorefartøy.
 • Etablere en midlertidig ordning gjennom GIEK, for å avlaste de norske verftenes krav til egenkapital og likviditet. GIEK kan bidra med opptil 15 prosent finansiering av den nødvendige egenkapitalen, slik av verftene bare må stille med fem prosent selv.
 • Fjerne CO₂-avgiften på LNG på skip i innenriks fart
 • Styrke konkurransekraften til godstransport til sjøs gjennom oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel
 • 5 millioner kroner til digitalisering av maritim utdanning
 • 12,5 millioner kroner til bransjeprogrammene for «olje, gass og leverandørindustri» og «maritim næring»

Her er listen over det Arbeiderpartiet vil gjøre for maritim næring:

 • Arbeiderpartiet legger på bordet en tiltakspakke på 750 millioner kroner rettet mot verftene og sjøfolkene.
 • 250 millioner kroner for å reversere kutt i nettolønnsordningen. I tillegg fjerner de taket for nettolønnsordningen tilknyttet sjøfolk på offshorefartøy.
 • 100 millioner kroner som et støttetiltak for vraking av eldre offshore supplyfartøy.
 • Øker rammen til GIEK med 150 millioner kroner for at de skal kunne tilby en toppfinansiering av nye offshore skip for få i gang en fornyelse av flåten
 • Setter også av 125 millioner til tiltak for å få hurtigbåtene over på hydrogen.
 • Nødvendige oppstartsmidler til Stad skipstunnel