FrP lanserer fem krav for å redde norsk maritim næring

Fremskrittspartiet vil mye av det samme som Maritimt Forum.

Sylvi Listhaug
Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet har fremmet krav om tiltak for maritim næring.

Fremskrittspartiet lanserte torsdag fem krav de vil ta med seg i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Tiltakene som FrP foreslår er i tråd med flere av tiltakene som Maritimt Forum ba om i sin tiltakspakke for kort tid siden.

- Dette er kjærkomment og veldig viktig for tusenvis av maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg vil berømme FrP for å handle raskt og resolutt for å bli med å redde maritim næring gjennom den største krisen i moderne tid, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

FrP går inn for å midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR.

- Dette er svært bra, veldig etterlengtet og særdeles viktig for Norge som maritim nasjon. Vi er helt avhengige av å bevare den verdensledende kompetansen som norske sjøfolk representerer. Tiltaket vil også ha en positiv likviditetseffekt for offshorerederiene. Derfor er midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen et helt sentralt krisetiltak i den situasjonen vi nå står, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

FrP vil fremskynde bygging inntil fire skip i minerydderkonseptet Vanguard og bygging av inntil to forskningsfartøy.

- Dette er et gryteklart krisetiltak som vil ha umiddelbar effekt for sysselsettingen i maritim næring. Forsering av byggingen av statlige skip vil gi 20 000 årsverk i klyngen. Derfor er det så viktig at regjeringen og de andre opposisjonspartiene nå følger etter, slik at vi får satt i gang disse prosjektene, sier Engan.

FrP vil også ha en toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge og Enova.

- Dette er et tiltak som bidrar til flåtefornyelse og vil raskt føre til aktivitet i alle segmenter i den maritime klyngen. Tiltakene vil også bidra til å nå nasjonale utslippskutt, samt føre til uttesting av nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer, sier Engan.

FrP vil også innføre vrakpant på utrangerte norske skip og rigger, samt styrke GIEK og Eksportkreditt og opprette midlertidige låneordninger gjennom disse. Begge tiltak som Maritimt Forum har etterlyst.

- Vi forventer at både regjeringen og de andre opposisjonspartiene gjør som FrP og følger opp Maritimt Forum sin tiltakspakke. Vi har lansert 40 ulike tiltak for å ta næringen igjennom krisen og forventer at flere av de blir fulgt opp, slik som en egen verftpakke, satsing på flytende havvind, offshore havbruk og økt fart i det grønne maritime skifte, sier Engan.

Les Maritimt Forums innspillspakke her.