Gjør som vikingene - sats på sjøtransport

– Det er veg, veg, veg og litt bane. Sjøen blir glemt

Besøk Fiskerstrand
 Samferdselsministeren møtte representanter for maritim næring på Fiskerstrand Verft denne uke. Fra venstre: Rolf Fiskerstrand, Bente Lund Jacobsen, Kystrederiene, samferdselsminister Jon Georg Dale, Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest og Ottar Aare, Hurtigbåtforbundet. (Foto: Susanne Moen Stephansen)

Det er enighet om å flytte gods over på sjø, men lite skjer. Maritimt Forum vil ha fortgang.

Maritimt Forum Nordvest møtte tirsdag samferdselsminister Jon Georg Dale med en nipunkts liste om hvordan man skal få fortgang i å flytte godstransport fra veg til sjø. Blant annet insentiver til vareeierne for å transportere sjøvegen, etablere et avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft, løfte sjøtransportens infrastruktur og legge til rette for fornyelse av nærskipsflåten. Se hele listen under.

– Regjeringen skal ha ros for et historisk høyt forslag til samferdselsbudsjett på 75,4 milliarder kroner. Det er 80 prosent mer enn for bare seks år siden. Men av dette utgjør kystbudsjettet bare 3,8 prosent, sa daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

Ifølge Maritimt Forum slipper sjøtransporten ut 50 prosent mindre CO₂ enn lastebiler, en båt kan erstatte mellom 200 og 400 lastebiler. I tillegg er det støy, vegslitasje og trafikkfare. Mens sjøen ligger der vedlikeholdsfri.

– Når vi hører om samferdsel i den offentlige debatten, så er det veg, veg, veg og litt bane. Sjøen blir glemt. som en del av løsningen på våre transport­utfordringer.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sa han gjerne ville diskutere de mekanismene man har brukes riktig for å flytte gods fra veg til jernbane og sjø. Han sa også at de hadde diskutert en incentivordning EU, for å gi eierne av varene som skal fraktes insentiver til å flytte godset over på sjøvegen, men at de ikke kom noen veg der.

– Det er helt rett at norske politikere har ment dette i 30 år. Da er spørsmålet, er mer av det samme det som er løsningen. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke på varige subsidier av gods. Godset finner sin veg til markedet der det er lønnsomt, sa Dale.

Les hele innlegget fra Maritimt Forum Nordvest her.