Hva vi forventer av den nye næringsministeren

Maritimt Forum ønsker Iselin Nybø (V) velkommen som vår nye næringsminister.

Iselin Nybø2
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Maritimt Forum ser fram til å fortsette den gode dialogen Iselin Nybø som vi har hatt med hennes forgjenger. Regjeringen har gjentatte ganger gitt uttrykk for at Norge skal være best på hav. Det er godt dokumentert av både SINTEF og OECD at maritim næring har et kraftfullt potensial til å skape flere arbeidsplasser, øke verdiskapingen og være en sentral bidragsyter i det grønne skiftet. Den nye næringsministeren kan og bør spille en aktiv rolle for å utløse dette potensialet.

I 2015 la regjeringen fram sin maritime strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid». Nå arbeides det med en oppdatert stortingsmelding som legges frem til høsten. I strategien fra 2015 beskrev regjeringen en offensiv satsing på maritim næring, men de konkrete tiltakene sto ikke i stil. Vi forventer at den nye næringsministeren følger opp innspillene fra blant annet Maritimt Forum, og blir langt mer konkrete i den kommende meldingen. Utfordringen til ministeren fra en samlet maritim næring, er at regjeringen går fra ord til mer konkret handling.

Regjeringen viser vei med klare grønne ambisjoner for maritim næring i sin politiske plattform. I juni 2019 la også regjeringen frem sin handlingsplan for grønn skipsfart, der tiltak for flåtefornyelse og utbygging av infrastruktur for lav- og nullutslippsløsninger på land skal bidra til målet om halvering av utslipp fra innenriks sjøfart innen 2030. Men igjen er tiltakene langt mindre konkrete enn det næringen ønsket seg. Skal vi nå Parisavtalens togradersmål i 2050 må vi sette opp farten. Norge og de fleste andre land ligger etter skjema. Maritim næring kan og vil ta sin del av denne dugnaden. Det viktigste med det grønne skift også i maritim sektor, er å bidra til mindre utslipp. Samtidig vil en satsing på grønn skipsfart kunne utvikle ny teknologi og skape flere nye arbeidsplasser. Vi forventer at den nye nærings­ministeren setter opp farten i det grønne skiftet sammen med næringen.

I Granavolden-plattformen heter det «at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer.» Digitalisering er nå i ferd med å forandre skipsfarten, og gir store muligheter for teknologiutvikling og verdiskaping. Vi forventer at Iselin Nybø følger opp Granavolden-plattformen og sammen med næringsliv og utdannings­sektoren, satser offensivt på økt digital kompetanse i hele verdikjeden.

Norge har et solid potensial for å ta del i et globalt og raskt voksende, megastore havvindmarked. Det er viktig å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind, slik at norske aktører kan hevde seg i hard konkurranse med utenlandske selskaper. Maritimt Forum forventer at den nye næringsminister­en etablerer en nasjonal strategi for å utvikle Norge som havvindnasjon.

Vi i Maritimt Forum har i våre innspill lagt fram 60 konkrete tiltak som den nye næringsministeren utfordres på. Vi kan ikke presentere alle her, men vi forventer at den nye næringsministeren skal være aktiv og konkret, satse på grønn skipsfart og havvind, samt øke kompetansen innen digitaliseringen.