Kjemper for nettolønn og norske sjøfolk

– Nettolønnsordningen har vært ekstremt viktig for å bevare kompetanse og norske sjøfolk.

Intyership Og Frp 4
Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp), til venstre, møtte Geir Sandnes fra Intership, Torunn Lied Giske fra Maritimt Opplæringskonmtor og Njål Sævik fra Havila.

Det var Njål Sævik, adm.dir. i Havila og styreleder Midt-Norsk Rederiforening som sa dette da Maritimt Forum Nordvest tirsdag arrangerte møte på Sunnmøre med stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet. Tema for møtet var nettolønn og de pågående forhandlingene mellom regjeringen og Frp.

Noen hundre nautiske mil lengre sør arrangerte Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland et tilsvarende møte i Haugesund med stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Utgangspunktet for møtene var regjeringens forslag om å kutte i nettolønnsordningen. Taket i ordningen skal ikke fjernes som Maritimt Forum ber om, men senkes fra 216 000 kr til 200 000 kr per norske sjømann per år. Om forslaget blir vedtatt vil den vanskelige situasjonen for mange rederi bli enda verre. Solstad Offshore vil for eksempel få 16 millioner kroner mindre til sysselsettingen av norske sjøfolk. Intership vil få ti prosent høyere driftskostnader - om forlaget blir vedtatt.

Fremskrittspartiets Strifeldt og Halleland sa mye av det samme: Nettolønnsendringen står høyt på Frp sin liste for hva de ønsker å få gjennomslag for i forhandlingene med regjeringen.

De andre partiene på Stortinget med Ap, SP og SV i spissen er også mot regjeringens forslag om å kutte i nettolønnsordningen.

De maritime opplæringskontorene i Haugesund og Ålesund var med på møtene og uttrykte frykt for færre opplæringsstillinger og dermed færre som utdanner seg til et yrkesliv på sjøen.

- Maritim næring er sentral i det grønn skiftet. Den har potensiale til å vokse kraftig og skape mange nye, bærekraftige arbeidsplasser. Da er mildt sagt problematisk at myndighetene gjør det enda vanskeligere å komme igjennom den krisen vi står i nå, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum i en kommentar.

På bildet på første siden ser vi fra venstre Kenneth Walland, adm. dir. i Østensjø Rederi, Terje Halleland, stortingrepresentant for Frp og Per Stange, styreleder Maritimt Opplæringskontor/HR-sjef i Solstad Offshore.

Her er link til NRK Møre og Romsdal sin sak om møtet på Hareid. (Starter etter 04.45)

Her er link til TV Haugaland sin sak om møtet i Haugesund