«Kontantstøtte» til næringslivet

- Nå venter vi på en tiltakspakke som er rette direkte mot maritim bransje.

Ivar Engan
Daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Regjeringen foreslår i dag at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.

- Maritimt Forum er tilfreds med regjeringens tiltak for næringslivet så langt. Nå venter vi på en tiltakspakke som er rette direkte mot maritim bransje, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, økes sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

I tillegg til omfattende tiltak

Kontantstøtte» til næringslivet kommer i tillegg til flere tiltak som er innført for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende.

- Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene, mens staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

- Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekten sin fra Nav fra og med dag 17 uten arbeid. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

- Lærlinger som mister lærlingplassen vil få lønn.

- I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

- Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.

- Bedrifter slipper å betale moms og forskuddsskatt ved fristen i april.

100 milliarder kroner i lån

På toppen av dette har staten stilt 100 mrd til rådighet i to låneordninger som skal hjelpe bedrifter med ikke å gå tom for penger mens den økonomiske krisen herjer:

- En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter nye lån til bedrifter som bankene mener vil være lønnsomme på sikt, og staten vil garantere for en større andel av lånene. Ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner.

- Gjenopprette statens obligasjonsfond som et tiltak rettet mot de største bedriftene i Norge. Tiltaket skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene slik at bedriftene fortsatt får lån. Regjeringen kommer til å foreslå overfor Stortinget at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet.