Koronakrisen rammer maritime kadetter

Til tross for offshorekrisen har rederiene de siste årene klart å finne kadettplasser til alle søkerne, men nå stopper det opp. – Vi oppfordrer til dugnad, men er bekymret, sier Vivian Jonsson.

Vivian Jonsson
Vivian Jonsson

Hun er kadettkoordinator i Maritimt Forum og kjenner på kroppen hvilke vansker koronakrisen skaper for nyutdannede sjøoffiserer fra de maritime fagskolene og høgskolene som må ha fartstid før de kan få løst sertifikat.

– Jeg tror nok det er riktigere å si at det er søkerne til kadettplass som ennå ikke har fått noe positivt svar, som kjenner det på kroppen. Det er veldig kjedelig for dem å gå i uvisshet etter å ha gjennomført et krevende teoretisk utdanningsløp, sier Jonsson.

Allerede i slutten av april begynte hun å se virkningene av pandemien.

– Det har vært mye usikkerhet omkring reiserestriksjoner og mannskapsskifter. Dessuten sliter offshorerederiene, som tradisjonelt har vært viktige opplæringsbedrifter, med svært krevende markeder. Flere offshoreskip ligger i opplag. I tillegg er det tilnærmet helt stans i cruise og turist næringen, forklarer Vivian Jonsson.

Dette har medført at ved utgangen av september står 153 unge uten kadettplass mot 59 på samme tid i fjor. 343 har fått plass, mot 432 i fjor.

– Vi har laget ulike prognoser for hvor mange søkere til kadettplass vi tror kommer ut på sjøen i månedene fremover. Det ser dessverre ut til å bli et sted mellom 40 og 130 som ikke får fullført utdanningen sin med fartstid for inneværende år, sier Jonsson.

Hun frir gjerne til rederiene, både de som har tatt kadetter tidligere, og nye.

– Håpet er at flere rederier bidrar på en dugnad for å få ut studentene. Vi kommer til å kontakte dem for å høre hva som er mulig å få til, smiler Vivian Jonsson.

Samtidig understreker hun at myndighetenes tiltak mot koronakrisen er viktig også for søkerne til kadettplass.

– Taket i nettolønnsordningen er blitt opphevet ut inneværende år. Får vi et statsbudsjett for 2021 med en videreføring av en fullverdig nettolønnsordning, kan situasjonen se lysere ut.

– Betyr dette at alle kadettene kan få plass dersom politikerne tar ansvar?

– Forhåpentligvis, dette er et viktig tiltak for fremtiden til norske sjøfolk, avslutter Vivian Jonsson.