Koronakrisen: Vi ber om innspill fra medlemmene våre

Maritimt Forum i hele landet har kontakt med politikere, og vi blir spurt om hva næringslivet selv ønsker av tiltak. Hva mener du myndighetene bør gjøre for å bidra til å berge arbeidsplasser i tiden fram mot og over sommeren 2020?

Coronavirus

Koronaviruset påvirker hele samfunnet, også maritim næring. Myndighetene har lansert krisepakker for næringslivet, og jobber videre med ytterligere tiltak for å holde hjulene i gang.

Maritimt Forum i hele landet har kontakt med politikere, og vi blir spurt om hva næringslivet selv ønsker av tiltak.

Hva mener du myndighetene bør gjøre for å bidra til å berge arbeidsplasser i tiden fram mot og over sommeren 2020?

Vi ber om svar innen torsdag 26. mars

Kom med innspill her

En uke med krisetiltak
Det har vært en uke med stor aktivitet fra myndighetshold, med nesten daglige oppdateringer av tiltak for å avhjelpe den alvorlige situasjonen for bedrifter og arbeidstakere. Flere av tiltakene som er vedtatt har direkte innvirkning for situasjonen i maritim næring:

De fleste av Maritimt Forums anbefalinger til umiddelbare krisetiltak har blitt innfridd.
- Vi vil berømme regjering og Storting for å handle raskt i en prekær situasjon for norsk næringsliv. Dette er det politiske Norge på sitt beste, og vi er glade for at alle partiene slutter opp om en politikk som er nødvendig for å bevare sysselsettingen, kompetansen og konkurranseevnen til norsk maritim industri, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.