Koronaviruset: Enighet på Stortinget om krisepakke

Partiene på Stortinget har i dag blitt enige om krisepakkene for bedrifter og arbeidstakere. Tiltakene viser alvoret i situasjonen, og vil være viktige bidrag til å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

Stortinget
Foto: Stortinget

- Vi vil berømme regjeringen og et samlet Storting for å handle raskt i en svært krevende og alvorlig situasjon. Tiltakene som nå lanseres er viktige bidrag til å sikre likviditeten i bedriftene, opprettholde sysselsettingen og at hjulene holdes i gang, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Enigheten på Stortinget blir debattert og votert over mandag 16. mars, og endelig vedtak fattes ved andre votering på torsdag 19. mars. Stortinget vedtok også å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende koronakrisen. Komiteen består av Stortingets president samt én representant for hver partigruppe.

Partiene på Stortinget er enige om følgende:

Permittering

  • Det gis full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, der staten dekker fra dag tre til den 20. dag. Dette er en midlertidig ordning. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet sikres inntekt på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sykepenger

  • Redusering av arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien til tre dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger

  • Dobling av ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Redusering av arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til tre dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Ordninger for å lette på likviditetskrisen

På en pressekonferanse søndag 15. mars foreslo regjeringen to ordninger for å lette likviditetskrisen for bedrifter. Rammen er på til sammen 100 milliarder kroner. Regjeringen vil etablere en statlig lånegaranti rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter, som risikerer tap som følge av den ekstraordinære situasjonen. Rammen for dette tiltaket er på 50 milliarder. I tillegg foreslår regjeringen å gjenopprette statens obligasjonsfond. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og ha en ramme på 50 milliarder. Dette vil gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet og er et tiltak for de største bedriftene.