Krisetid gir også muligheter: - Viktig å styrke vår posisjon innen grønn skipsfart

Konserndirektør i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, trer ved nyttår inn i Maritimt Forum-styret. Hun er opptatt av at krisetid også gir muligheter.

Ragnhild Janbu Fresvik Foto Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

- Kysten og maritim næring er en av Norges fremste innovasjonsarenaer. Her drives det frem kunnskap og teknologi som hele verden etterspør. Vi må sørge for at virkemiddelapparatet er rigget slik at vi kan realisere det fulle eksportpotensialet for Norges nest største eksportnæring, sier Janbu Fresvik.

- Trenger tiltak som sikrer aktivitet og omstilling

Det er i krisetider at maritim næring tradisjonelt har omstilt seg raskt til nye ideer og teknologier.

- Fremtiden er lysegrønn, men først må næringen over krisen. Dette er en næring som over lang tid har vist seg svært omstillingsdyktig, sier Janbu Fresvik.

Maritimt Forum har tatt til orde for at myndighetene skal opprette en kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, bygge nye statlige fartøy, forserer ombyggingen av offshoreflåten til grønn fremdrift og sikre at GIEK samt ENOVAs ordninger er innrettet slik at det utløser flåtefornyelse.

- De siste utgavene av Vestlandsindeksen viser at koronakrisen rammer kysten bredt og brutalt. Maritim sektor er en kapitalintensiv næring. Vi må ha de viktige og riktige kapitalvirkemidlene på plass for å sikre aktiviteten gjennom krisen, samtidig som vi rigger oss for grønne fremtidige muligheter, sier Fresvik.

Overtar etter Kristin H. Holth

Kristin H. Holth har vært finansnæringens representant inn i Maritimt Forum-styret. Hun fratrådte i vår sin stilling i DNB, og trer dermed også ut av styret i Maritimt Forum.

- Kristin Holth har vært en viktig kapasitet for styret, og for den maritime næringen. Jeg vil takke Kristin for innsatsen i Maritimt Forum, sier Aas.

Styreleder i Maritimt Forum, Even Aas, er glad for å få Fresvik om bord.

- Med Ragnhild Janbu Fresvik får vi inn en utmerket arvtaker fra finansnæringen, og et styremedlem som kommer fra, og representerer, hele den viktige vestlandskysten, sier Aas.