Kutt i nettolønn – et svik mot maritim næring

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å sette et makstak for flere av modellene under refusjonsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen. Samtidig foreslår man å avvikle refusjonsordningen for lasteskip i NIS i utenriksfart.

Ivar Engan
Ivar Engan

Maritimt Forum hadde ønsket at den midlertidige opphevelsen av taket i refusjonsordningen som gjelder sysselsettingen av norske sjøfolk på skip i NOR, skulle videreføres. Opphevelsen kom som et tiltak midt under koronakrisen. Pandemien har rammet maritim næring hardt. Tiltaket har bidratt til å sikre norske arbeidsplasser på sjøen. I stedet reverserer regjeringen nå dette samtidig som man gjør kutt også i andre deler av ordningen.

– Det er nesten ikke til å forstå at vi opplever dette. Koronakrisen har forsterket offshorekrisen, og flere skip har gått i opplag det siste halvåret i tillegg til de som har ligget i opplag tidligere. Sjøfolk er blitt permittert. Hele den maritime klyngen er avhengig av at vi videreutvikler den sjøbaserte, maritime kompetansen vår. Maritimt Forum håper innstendig at opposisjonen i Stortinget skal stanse regjeringens forslag. Jeg mener forslaget representerer et svik så vel mot norske sjøfolk som mot den maritime klyngen samlet sett, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.