Maritim ambassadør møtte Senterpartiet for å snakke om nettolønnsordningen

Mandag denne uken møttes Jan-Rune Smenes Reite og partileder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet for å ta en prat om regjeringens forslag til kutt nettolønnsordningen. Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av å holde på kvaliteten i nettolønnsordningen. Det har de vært tydelige på også fra Stortingets talerstol. Se video fra intervju her.

New Project 5
Maritim ambassadør Jan-Rune Smenes Reite og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum

Maritimt Forum fikk ordnet et kort møte mellom Vedum og en av våre maritime ambassadører, Jan-Rune Smenes Reite. Vår maritime ambassadør var klar i sin sak, nettolønnsordningen må styrkes, ikke svekkes.

Jan-Rune studerer nautikk hos NTNU Ålesund og har mål om å bli styrmann på offshore skip. Interessen for havet kommer fra en familie med flere sjømenn. Han kommer fra Syvde i Vanylven kommune sør i Møre og Romsdal, som huser mange sjøfolk. Sjøfarten er dermed viktig for mange av innbyggerne i kommunen.

Refusjonsordningen for norske sjøfolk også kalt nettolønnsordningen, er et av de viktigste tiltakene for å sikre framtiden til den norske sjømann. Ordningen sikrer også fremtidig kompetanse og innovasjonsevne i industrien på land, som kommer nettopp fra de som har jobbet på sjøen. Regjeringen la frem et forslag til statsbudsjettet 2021 å kutte i denne ordningen.

Nå jobber vi med budsjett og ønsker å lage litt oppmerksomhet rundt debatten.
- Vi er bekymret for at det gjør det mindre lønnsomt å ansette norske sjøfolk. Derfor ønsker vi å få endret på regjeringens forslag i Stortinget, sa Trygve Slagsvold Vedum.

- Det er bekymringsverdig at Norge som sjøfartsnasjon, har en regjering som ønsker å svekke nettolønnsordningen. Denne ordningen skal være med å sikre fremtiden til oss som skal jobbe på sjøen. Det er ikke bra at regjeringen fremmer et sånt forslag, sa Jan-Rune Smenes Reite.

Senterpartiet er i disse dager ute og møter flere deler av næringen. Her får de klar beskjed om at krisen har så vidt slått rot. Maritim næring lever av fremtidige ordrebøker og når disse tar slutt så vil vi se de virkelige konsekvensene pandemien har forårsaket.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum forstår ikke hvorfor dette forslaget er fremmet nå.
– Akkurat nå er det en ekstra krevende situasjon. Det er rett og slett dårlig timing. Vi er imot forslaget om kutt i nettolønnsordningen. Det er fint for oss å prate med folk i næringen slik at vi har konkrete eksempler når vi tar opp denne debatten, sa Trygve Slagsvold Vedum.

Maritimt Forum var med på praten mellom vår maritime ambassadør, Reite og partileder Vedum.

- Alle er enige om at vi trenger norske sjøfolk og alle vet at likviditeten i norske rederier er svært anstrengt. Derfor er vi glade for at Senterpartiet med flere ønsker å reversere regjeringens forslag. Maritimt Forum er klare på at taket i nettolønnsordningen bør fjernes, slik det var en periode under korona tidligere i år, avsluttet Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest.

Se video fra intervjuet her.