Maritim næring avhengig av hjelp fra opposisjonen

Regjeringens svar til en næring i krise, er null forslag om aktivitetsfremmende tiltak og forslag om kutt i nettolønnsordningen.

Ivar Engan

En samlet maritim næring er svært skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Forstå det den som kan: Regjeringens svar til en næring i krise, er å foreslå kutt i nettolønnsordningen. Den er et av de aller viktigste rammevilkårene for å opprettholde sysselsettingen blant norske sjøfolk. Og til tross for at tusenvis av maritimt ansatte langs hele kysten nå er bekymret for arbeidsplassene sine, så presenterer regjeringen ingen aktivitetsfremmende tiltak.

- Dette er ikke bare alvorlig for landets nest største eksportnæring. Men også for kysten og hele landet. Maritime bedrifter er hjørnestensbedrifter i mange lokalsamfunn. Nesten 90 000 kvinner og menn er ansatt i den norske maritime klyngen. En klynge som gir puls og liv til bygder og byer. Og som nå er helt avhengige av en aktiv stat, og en aktiv næringspolitikk, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Bakteppet er alvorlig: Koronakrisen er det største krisen denne næringen har sett i moderne tid. I et svært sannsynlig scenario med gjentatte smittebølger, globalt og nasjonalt, viser prognoser utarbeidet av Menon Economics at det kan bli nesten 20 000 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2022 enn ved inngangen til 2020. Sammenlignet med tiden før forrige krise i 2014, vil vi se en halvering av sysselsettingen i maritim næring innen utgangen av 2022.

Det underlige er at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke er i samsvar med ambisjonene i sin egen regjeringserklæring. Forslag til kutt i krise står også i skarp kontrast til regjeringens egen havstrategi, og maritime strategi.

- Vi forventer at regjeringen først går til Fremskrittspartiet for å få flertall for sitt budsjettforslag. Vi er glade for at FrP har vært tydelige på at kuttforslaget må reverseres, og at aktivitetsskapende tiltak må på plass i budsjettet. Vi er også glade for at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserer regjeringens maritime krisepolitikk, sier Engan.

Men så er det slik: En forventet reversering av regjeringens nettolønnskutt er dessverre alene ingen seier. I den situasjonen vi nå står i, er vi avhengige av å få på plass aktivitetsskapende tiltak som bidrar til å opprettholde sysselsettingen og som sørger for at vi kan bygge videre på den grønne teknologiutviklingen.

Vi har presentert løsningene som både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden står sammen om: Forsering av byggingen av statlige skip, ombygging av eksisterende flåte til grønn fremdrift og en vrakpantordning for utrangerte fartøy. Dette vil gi den nødvendige aktiviteten i påvente av normale tider. Vi kan bare feste vår lit til at opposisjonen får gjennomslag i forhandlingene om neste års statsbudsjett.