- Maritim næring er en av de største og viktigste vi har

Næringsministeren møtte Maritimt Forum-styret: Verdiskapingen og sysselsettingen i maritim klynge er på vei opp igjen, men fortsatt er det store utfordringer i deler av maritim næring.

Iselin
Vår nye maritime minister gjestet i dag Maritim Forum-styret: Fra venstre Næringsminister Nybø, Kristin Holth (DNB), Helle Hammer (CEFOR), Ivar Engan (Maritimt Forum), Erlend Prytz (NME) og Hilde Hansen (NFD).

- Den maritime næringen er en av de største og viktigste vi har, sa den nye maritime ministeren, næringsminister Nybø, da hun for første gang traff en samlet maritim næring, fredag 7. februar.

Maritim Verdiskapingsrapport 2020

Styreleder i Maritimt Forum, Even Aas (Kongsberg Gruppen), benyttet anledningen til å legge frem hovedtallene fra Maritimt Forums siste verdiskapingsrapport. Der kommer det frem at verdiskapingsveksten i klyngen vokste med syv prosent i 2019, og at sysselsettingen i næringen styrket seg i løpet av fjoråret. Men fortsatt er det store utfordringer, spesielt i verftsnæringen og i offshoresegmentet.

Les mer om Maritim Verdiskapingsrapport 2020 her.

- Verftene er et uunnværlig tannhjul i maskineriet til den norske maritime klyngen, sa Jørn Prangerød (Fellesforbundet). Han la til at verftene har gjort mye for å omstille seg etter oljekrisen i 2014, men inntjeningen og lønnsomheten forblir en utfordring.

Maritime muligheter

Harald Solberg (Norges Rederiforbundet) la vekt på fremtidsmulighetene. – Det finnes ingen maritim klynge i verden som er bedre enn den norske til å teste ut ny grønn teknologi, sa Solberg og viste til alt som skjer av ny teknologiutvikling langs norskekysten.

Finansnæringen går også foran som en pådriver for det maritime grønne skiftet, og Kristin Holth (DNB) fortalte om nye krav til sine kunder at skipene som finansieres skal ha betydelig mindre utslipp.

Maritim stortingsmelding

- Jeg vil naturligvis sette mitt preg på dette arbeidet, og ha meninger om hva som skal vektlegges, sa Nybø.

Den nye maritime ministeren arvet en stor pågående prosess etter sin forgjenger, og vil følge opp arbeidet med ny maritim stortingsmelding som er ventet fremmet for Stortinget høsten 2020.