Maritim verdiskapingsrapport 2020: Klyngen er i vekst

Nye tall fra Maritimt Forum viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte segmenter sliter fortsatt.

Screenshot 2019 12 01 At 13 28 05
Foto: Thomas Tepstad Berge

I 2019 bidrog næringen med 148 mrd. kroner i verdiskaping, og står dermed for åtte pst. av norsk brutto nasjonalprodukt når oljeoperatørene holdes utenfor. Veksten i maritim verdiskaping har vedvart siden 2017, og var i fjor estimert til hele 6,6 pst. Vi forventer tilsvarende vekst for 2020 og tror at maritim bransje som helhet når tett på 160 mrd. kroner i verdiskaping ved årsslutt.

- Siden bunnen etter oljekrisen ble nådd i 2017 har vi hatt sammenhengende verdiskapingsvekst. Solen skinner ikke på hele klyngen, men dette er et klart tegn på bedre tider for landets viktigste fremtidsnæring, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Flere ansatte i maritim næring
Produktiviteten i maritim næring er høy og er ventet å tilta, hvilket betyr at omsetning og verdiskaping vil øke mer enn sysselsettingen. Likevel vokste antall ansatte i 2019 med 2,3 pst. Innen 2020 er omme, vil det ifølge prognosene være tett på 90 000 sysselsatte i maritim næring.

- Det er veldig positivt at vi nå ser vedvarende sysselsettingsvekst. Prognosene for 2020 er gode, og tilsier at vi innen årsslutt har 6 000 flere sysselsatte enn i 2017, sier Engan.

Fortsatt segmenter som sliter
Utfordringene vedvarer likevel i deler av maritim næring. Verftene taper fortsatt penger til tross for å ha utvist imponerende omstillingsevne. Offshorerederiene har fått oppdrag i offshore vind, men volum og priser kan ikke erstatte svake olje- og gassmarkeder.

- Verftene og offshoresegmentet er uunnværlige deler av den norske maritime klyngen. Vi trenger offshorekompetanse for å realisere potensialet i havvind, og vi trenger verftene for å realisere den påtrengende flåtefornyelsen i nærskipsfarten, sier Engan.

EØS-avtalen helt avgjørende for norsk maritim næring
Norsk maritim næring er internasjonalt rettet, og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og gass. Halvparten av eksporten fra maritim næring går til EØS-markedet.

- Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den norske maritime klyngen. Det at 50 pst. av alt vi eksporterer går til EØS-markedet gjør vi at er bekymret for det økende presset mot Norges viktigste handelsavtale, sier Engan.

Grønt maritimt skifte
På dørstokken til et nytt tiår står næringen overfor store muligheter. Dekarbonisering og digitalisering vil prege næringen i mange år fremover. Nå kommer også havvind for fullt. Dette vil by på store utfordringer og muligheter for en omstillingsdyktig klynge.

- Det er viktig at regjeringen følger opp sine sterke maritime ambisjoner i tiden som kommer; ikke minst i forbindelse med fremleggelsen av den maritime stortingsmeldingen som ventes lansert ila. 2020. Vi vil fortsette å bidra med gode innspill til myndighetene, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Les Maritim Verdiskapingsrapport 2020 her.

Nøkkeltall i maritim næring 2019 (estimater):


NOK%-vekst
Omsetning445 mrd. 5,8
Verdiskaping148 mrd. 6,6
Sysselsetting86 5002,3