Maritimt Forum vil gratulere regjeringen Solberg med nye statsråder

Vi vil spesielt gratulere Iselin Nybø (næringsminister), Sveinung Rotevatn (klima- og miljøminister), Knut Arild Hareide (samferdselsminister), Trine Skei Grande og Henrik Asheim (statsråder i Kunnskapsdepartementet) og Tina Bru (olje- og energiminister) med nye oppgåver og ser fram til å samarbeide tett med dere på maritime områder.

Nye Statsråder

Med en økende befolkning i verden drives behovet for mer og ren energi, mat, mineraler og transport. Samtidig skal vi redusere utslipp av klimagasser og ta hensyn til naturens bærekraft. Havet gir svaret på mange av disse utfordringene. For et land som har store deler av sitt næringsliv og kompetanse i havnæringer gir dette store muligheter.

Maritimt Forum vil invitere dere til å se på hva den maritime næringen gjør i dag og gi dere forslag og anbefalinger til hvordan dere kan legge til rette for å utnytte det fulle potensialet som ligger i havet for Norge.