Maritimt Forum vil ha tiltak for økt aktivitet

Maritimt Forum foreslår i første omgang tiltak på fem strategiske områder for å løfte næringen gjennom en svært vanskelig tid.

Havvind
Å sette fart på flåtefornyelse i nærskipsfarten er et tiltak for å få i gang maritim næring igjen etter korona.

Tiltakene som Maritimt Forum foreslår vil i sum bidra til aktivitet i alle våre maritime segmenter i tidshorisonten 2020-2022. Tiltakene vil bidra til å opprettholde den maritime sysselsettingen, og bidra til verdiskaping langs hele kysten. De fem områdene er:

  • Framskynde bygging av grå skip
  • Framskynde bygging av to nye forskningsfartøy
  • Sette fart på flåtefornyelse i nærskipsfarten
  • Intensivere satsingen på det grønne maritime skiftet
  • Satse på havvind

Les hele brevet som Maritimt Forum har sendt til regjering og storting her