Næringsministeren fikk høre at sjøen går høy

Nær 200 medlemmer i Maritimt Forum møtte Iselin Nybø og fem maritime toppledere. Statsråden fikk høre at mye fortsatt er ugjort.

Nettmøte Alternativt Bilde

Maritimt Forums nettmøte ble arrangert med koronakrisen og oljeprisfallet som bakteppe. Maritimt Forum har spilt inn et omfattende forslag til ulike tiltak. Regjeringen har levert på noe, men næringsministeren fikk i nettmøtet beskjed om at sjøen fortsatt går høy.

– Vi er veldig usikre på fremtiden og mer bekymret enn på lenge, sa Even Aas som representerte både Kongsberg Gruppen og Maritimt Forum. Even Aas er styreleder i Maritimt Forum sentralt.

Kongsberg har permittert 500 som følge av krisen.

– Det er ikke mulig å bygge skip fra et hjemmekontor, sa Gunvor Ulstein som leder Ulstein Gruppen.

Hun fremholdt at fleksibiliteten det er lagt opp til i permitteringsregelverket er bra, men at det må kraftfulle virkemidler til for å opprettholde aktiviteten på sokkelen. Og hun var opptatt av mer enn petroleumsskatteregimet.

– Vi må umiddelbart få fordelen av at tidligere års underskudd kan trekkes fra på skatten i stedet for å måtte vente i flere år, sa Gunvor Ulstein.

Hun ønsker at balanseført utsatt skattefordel på grunn av offshorekrisen fra 2015 til 2020, blir gitt på forskudd til bedriftene.

– Næringen er sønderskutt og kan miste avgjørende kompetanse. Den nødvendige, grønne omstillingen kan bli forskjøvet langt ut i tid, sa Jan Fredrik Meling som leder Eidesvik Offshore.

Meling var opptatt av langsiktig industripolitikk og mente myndighetene må legge til rette for en storstilt satsing på havvind. Han gav dessuten tydelig uttrykk for at taket i nettolønnsordningen nå må fjernes.

– Vi ser mindre kontraktsvolumer og forbereder oss på dårligere tider, sa Siri-Anne Mjåtvedt, CEO i Utkilen.

Mjåtvedt fortalte om store problemer med mannskapsskifter og utfordringene med at sjøfolk må stå lenge om bord. Også hun fremhevet betydningen av en god nettolønnsordning for at et rederi som Utkilen skal kunne få inn flere norske sjøfolk. Dessuten mente hun at vi må prøve å få til resirkulering av skip i Norge.

– Resirkulering av skip her hjemme på forretningsmessige vilkår og på en miljøvennlig måte, er ønskelig, slo Siri-Anne Mjåtvedt fast.

Jakob Korsgaard leder Maersk Drillings operasjoner i Norge. Han anerkjente regjeringen for å ha foreslått endringer i petroleumsskatteregimet.

– Men det må på plass forbedringer i regjeringens forslag dersom det skal virke etter hensikten. Om ikke dette skjer, taper vi kompetanse og innovasjon på sokkelen, sa Korsgaard.

Iselin Nybø satte pris på konkrete innspill, men gav selv ingen konkrete tilbakemeldinger på hva regjeringen vil foreta seg. Hun viste til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og til regjeringens varslede tredje tiltakspakke.

– Vi håper statsråden fikk med seg en dypfølt kriseforståelse, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.