Nedbetalingstiden i statlig skipsfinansiering må økes fra 12 til 25 år

Maritimt Forum, Norske Skipsverft og Kystrederiene ber myndighetene utrede handlingsrommet norske myndigheter har for å forlenge løpetiden for statlig skipsfinansiering.

Stx Søviknes 0409 965
Vard Søviknes - eksempel på verft som kan få økt aktivitet med å forlenge løpetiden for statlig skipsfinansiering.

Maritimt Forum, Norske Skipsverft og Kystrederiene har sammen skrevet brev til departement og Storting om å utnytte sitt handlingsrom innen statlig skipsfinansiering. Ved å legge til rette for å øke nedbetalingstiden fra 12 til 25 år, vil flere rederier kunne plassere sine nybyggingskontrakter i Norge.

Les hele brevet her:

Nedbetalingstiden i statlig skipsfinansiering må økes fra 12 til 25 år

Maritim næring er som følge av korona og oljeprisfall i sin største krise noen gang. Ordreinngangen har stoppet opp, spesielt for verftene. Antall permitterte øker, konkurser truer. Flere tiltak er til politisk diskusjon for å opprettholde aktiviteten i næringen igjennom krisen. Ett av tiltakene som er aktuelle, er incentiver for en nødvendig grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten.

En flåtefornyelse vil gi flere arbeidsplasser langs kysten, få fortgang i maritim teknologi­utvikling og opprettholde Norge i førersetet som maritim nasjon. En flåtefornyelse vil legge grunnlaget for mer godstransport sjøveien og gi store klimakutt.

Norske Skipsverft, Kystrederiene og Maritimt Forum vil be norske myndigheter om å se nærmere den statlige skipsfinansieringen. Vi mener at det her ligger et handlingsrom i regelverket for utlån som vi ikke benytter. Slik vi oppfatter det, kan norske myndigheter alene bestemme om nedbetalingstiden i statlig skipsfinansiering kan økes fra 12 opp mot 25 år.

Dagens retningslinjer sier at lånene for det innenlandske skipsfinansieringstilbudet skal følge nedbetalingsprofilene i henhold til OECD-avtalen for eksportkreditter. Det vil si maksimalt 12-års løpetid fra levering av skipet, med like store, halvårlige avdrag. OECD-avtalen omhandler eksporttransaksjoner. Skipsfinansieringstilbudet dekker imidlertid innenlandske kontrakter som ikke er definert som eksporttransaksjoner. Sakene som dekkes av skips­finansieringstilbudet faller følgelig utenom virkeområdet til OECD-avtalen. Det betyr at de relevante bestemmelser med tanke på mulig statsstøtte er å finne i EØS-regelverket, ikke i OECD-avtalen. Dette åpner opp for at andre nedbetalingsprofiler og løpetider enn de som er nedfelt i OECD-avtalen kan benyttes. Å endre på skipsfinansierings­tilbudet vil, slik vi vurderer det, være en nasjonal politisk beslutning.

Norske Skipsverft, Kystrederiene og Maritimt Forum mener at Stortinget må bidra til en regelendring. Vi mener at løpetiden på lån kan økes til 25 år eller lengre når skips­finansierings­tilbudet dekker innenlandske kontrakter, gitt at vilkårene er markedsmessige (ikke statsstøtte i forhold til EØS-avtalens bestemmelser).

Norske Skipsverft, Kystrederiene og Maritimt Forum vil be Stortinget om å fatte følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede handlingsrommet norske myndigheter har for å 1) Øke løpetidene fra 12 til 25 år og 2) Kunne tilby fleksible profiler på lån og garantier under det innenlandske skipsfinansieringstilbudet.»

Med vennlig hilsen

Norske Skipsverft Kystrederiene Maritimt Forum

Asle Strønen Tor Arne Borge Ivar Engan