Nettolønnsordningen er avgjørende for den maritime klyngen

Maritimt forum har laget en video for å vise hvor viktig nettolønnsordningen er for den maritime klyngen. Se videoen her.

New Project 32
Utdrag fra video

Dersom forslaget til kutt i nettolønnsordningen blir vedtatt vil det få store negative konsekvenser for både studenter, norske sjøfolk og hele den maritime klyngen. Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Kompetansen til sjøfolkene er viktig for fremtiden.

Videoen kan sees her.