Offensive ambisjoner om nullutslipp på norsk sokkel

Olje- og energiminister Tina Bru har fått overlevert Konkrafts klimaveikart for norsk sokkel. Maritim næring vil bidra til å nå målet som settes.

Harald Solberg
Harald Solberg

Målet er 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030, og nær null utslipp i 2050.

- Norsk maritim næring er ledende i verden på å utvikle og ta i bruk lav og nullutslippsløsninger. Vi ser frem til tett samarbeid med energiselskapene rundt teknologi, drivstoff og kontrakter som vil bidra til å gjøre denne visjonen til en realitet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Les hele saken Rederiforbundet har lagt ut her.