Også SV med milliard til maritim næring

SV vil i sitt alternative budsjett for 2021 bruke 1,4 milliarder kroner i en krisepakke til maritim sektor.

Torgeir Knag Fylkesnes

SVs krisepakke for maritim næring ser slik ut:

  • 200 millioner til grønn ombygging av skip.
  • 130 millioner til vrakpantordninger.
  • 100 millioner til støtte ved kjøp av el-sjark.
  • 500 millioner til flytende havvind.
  • 190 millioner for å reversere kutt i nettolønnsordningen.
  • 80 millioner økt tilskudd til godsfrakt på sjø.
  • 180 millioner til økt tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, inkludert kapasitetsutvidelse Narvikterminalen.

- Verftsnæringen er kanskje den mest framtidsrettede i hele Norge. Det er masse spisset kompetanse, og maritim sektor vil være helt avgjørende i det grønne skiftet, sier SV-nestleder og næringspolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i en kommentar til Børsen, og fortsetter: - Krisa er dyp. Først som følge av oljeprisfallet i 2014 og nå som følge av coronakrisa. Verftene bruker store penger på strenge smittevernregimer for å unngå smitte og aktivitetsstopp. Vi vet at hver femte arbeidsplass i maritim sektor står i akutt fare for å bli borte. Det er dramatisk, og regjeringen løfter ikke en finger.

- I tillegg legger vi inn et krav i de pågående forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret om en forsering av investeringer for sjøforsvaret. Det vil bety enormt mye, sier Fylkesnes.

- Betydelig press fra opposisjonen

- SVs forslag til krisepakke for maritim næring er grønn og framtidsretta. Dette er en solid liste og en veldig god satsing for å skaffe aktivitet, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

SV er ikke alene om å foreslå ekstraordinære løft for de maritime næringene. I sine alternative budsjettforslag har både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet lagt inn betydelige midler. Snart kommer Senterpartiet med sitt alternative budsjett, og Maritimt Forum har forventninger til at også Sp vil gå lengre enn regjeringen i tiltak for den maritime næringen.

- I sum vil forslagene fra opposisjonen legge et betydelig press på regjeringspartiene i forhandlingene med Frp om statsbudsjettet. Regjeringen må komme med noe mer offensivt for en næring som er så viktig for landet. Vi har stor respekt for andre næringer som også sliter, men her er det snakk om høykompetente arbeidsplasser. Mister vi dem nå, oppstår et tomrom som vil bli fylt opp andre steder i verden, sier Engan.