Positiv til sammenslåing mellom GIEK og Eksportkreditt

Maritimt Forum er i prinsippet for en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge.

Ivar Engan
Ivar Engan

- En eventuell konsolidering av aktørene reiser imidlertid en rekke spørsmål som må vurderes grundig. Dette må gjøres i forkant av en eventuell sammenslåing, heter det i et innspill fra Maritimt Forum til konsulentrapporten «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet».

Innspillet er signert daglig leder Ivar Engan.

- Maritim Forum mener at dagens ordning fungerer godt. Eksportfinansieringsordningene er konkurransedyktige og effektive. Samarbeidet mellom GIEK og Eksportkreditt Norge oppleves som godt. Likevel er det flere gode argumenter for en sammenslåing, og vi er positivt innstilt til videre utredning av konsulentrapportens anbefaling om at det opprettes en ny eksportfinansieringsaktør, basert på en konsolidering av GIEK og Eksportkreditt Norge, skriver Engan.

Men han understreker at noen viktige forutsetninger må være innfridd for at en eventuell sammenslåing ikke svekker konkurransedyktigheten.

- Før en eventuell ny eksportfinansieringsaktør ser dagens lys, er det viktig at norske myndigheter sikrer at konkurransedyktigheten til ordningene, slik vi kjenner dem i dag, ikke svekkes, skriver Ivar Engan.

Du kan lese hele innspillet til Maritimt Forum her.