Rådgir maritime bedrifter om Corona-viruset

Covid-19 er nå bekreftet i Norge. I løpet av de siste dagene har antallet smittede nordmenn steget raskt, de fleste med smittekilde i utlandet.

Jarand Hindenes
Jarand Hindenes er Medical Director Norway i International SOS.

Situasjonen endres fortløpende. Samtidig som myndigheter og helsevesen forsøker å identifisere mulig smittede så raskt som mulig, vurderes fortløpende tiltak for å begrense smittemuligheter i både arbeidsliv og samfunnet for øvrig.

- Personer som returnerer fra reise i områder med pågående spredning, som Kina, Hong Kong, Sør-Korea, Japan, Singapore, Iran og Italia, anbefales ikke å reise offshore i Nordsjøen, men holde seg i 14 dager hjemmekarantene. Dette selv om de ikke har noen symptomer, sier lege Jarand Hindenes, Medical Director Norway i International SOS. Selskapet har sitt norske hovedkontor i Haugesund.

Flere bedrifter innfører også tilsvarende restriksjoner for landansatte.

- Særlig bør dette vurderes for arbeidstakere i større kontorfellesskap, de som har kontakt med offshorearbeidere/sjømenn, de som driver kundebehandling og ellers personer med stor kontaktflate, sier Hindenes.

International SOS anbefaler samme restriksjoner for påmønstrende mannskap til fartøy. Har man vært f. eks. i Kina, bør man ikke mønstre på fartøy før etter 14 dager.

– Selv om Covid-19 infeksjonen sannsynligvis er lite farlig for friske sjømenn, er den mer smittsom enn vanlig influensa og en stor del av mannskapet kan fort bli satt ut av spill om man er uheldig. Det er også vanskelig å forutse hvordan et fartøy med mistenkt Covid-19 smitte vil bli tatt imot av havnemyndigheter. Det er for øvrig viktig at fartøy sørger for å ha nødvendig verneutstyr og rutiner for å isolere mulig smittede. I denne sammenheng er det kirurgisk munnbind (ikke vanlig), eller såkalt P3-maske som er effektivt. P3-masker brukes også til å beskytte mot fint støv og finnes trolig mange steder, sier Jarand Hindenes.

Han understreker videre at reiser til land med pågående spredning bør vurderes særskilt.

– Om man likevel velger å gjennomføre reisen er det viktig å sikre tilgang til oppdaterte og lokale råd. Utfordringene man står overfor kan like gjerne være av sikkerhetsmessige art, eller forhold knyttet til annen sykdom, som til Covid-19. Det gjelder å være forberedt, sier Hindenes.

International SOS anbefaler å følge med på oppdateringer hos Folkehelseinstituttet og på International SOS sin dedikerte side.

Kontaktinformasjon International SOS Norge finner du her. E-post norge@internationalsos.com / tlf. +47 960 95 500

(Tekst SMe. Foto International SOS Norge)