Regjeringen la frem nye støtteordninger: Viktige bidrag til maritim næring

Regjeringen lanserte i dag en kompensasjonsordning for næringslivet. Maritim næring vil dra nytte av en ordning for dekning av smittevernkostnader, samt kompensasjonsordning for faste kostnader.

Korona

Delvis dekning av smittevernkostnader

Regjeringen forslår å bevilge 480 millioner kroner til ny kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

- Dette er svært positivt for verftene våre. Vard har for eksempel hatt utgifter på en halv million om dagen siden mars. Vi gleder oss over at regjeringen har lyttet til næringen, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Reglene om innreisekarantene gir store kostnader for både skipsverft og offshoreverft, blant annet knyttet til kostnader til testing, karantene, kost og losji, lønn og oppfølging. Verftene er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. Samtidig gir smitteverntiltakene lavere effektivitet og lønnsomhet i produksjonen.

- Målet med ordningen er å avhjelpe den krevende situasjonen bedriftene står i og opprettholde produksjonen til tross for strenge smittevernstiltak, sa næringsminister Iselin Nybø da hun presenterte ordningen i dag. De tiltakene som blant annet verftene iverksetter er tiltak som er helt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på koronasmitten. Nå stiller myndighetene opp med penger for å lempe litt på kostnadene.

Den nye ordningen innebærer at bedriftene blir kompensert et fast beløp på 800-1000 kroner per arbeidstaker per døgn. Ordninger dekker ikke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene. Ordningen gjelder perioden fra 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Gjenopptar kompensasjonsordningen

Regjeringen vil i tillegg gjenoppta kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetnings­­fall som følge av koronapandemien. Ordningen bygger i stor grad på den midlertidige tilskuddsordningen som gjaldt ut august i år. 5 milliarder kroner er lagt inn i den nye kompensasjonsordning og gjelder fra 1. september i år til ut februar neste år.

- At kompensasjonsordningen gjenopptas og styrkes er i utgangspunktet svært positivt også for maritim næring. Men etter det vi kan se vil bedrifter med røde tall i 2018 falle utenfor også denne gangen. Mange maritime bedrifter hadde underskudd etter offshorekrisen i 2015, men er seriøse og levedyktige bedrifter som burde vært omfattet av kompensasjonsordningen. Dette er en urimelighet som Maritimt Forum vil jobbe for at Stortinget retter opp i, sier Engan.

Regjeringen vil øke støttenivået fra 50 til 70 % fra og med november. Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med 0,7.