Regjeringens krisepakke: viktige tiltak for maritim næring

Regjeringen presenterte fredag 13. mars sin økonomiske krisepakke for å holde hjulene i gang i norsk økonomi. Krisepakken med et omfang på 6,5 mrd. kroner har viktige tiltak som vil bidra til at maritime bedrifter kommer velberget gjennom krisen.

Krisepakke

- Vi vil berømme regjeringen for å handle raskt i denne krisesituasjonen. Dette er et viktig og riktig første bidrag til å trygge maritime arbeidsplasser. Vi forventer likevel at krisen raskt vil bre om seg og vil kreve ytterligere tiltak i dagene og ukene som kommer, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

På en pressekonferanse i ettermiddag la regjeringen frem en rekke strakstiltak som skal bidra til at norsk næringsliv kommer seg gjennom koronaviruskrisen. Dette kom i tillegg til at Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til én prosent. Tiltakene skal bidra til å unngå oppsigelser og konkurser i norske bedrifter. Mange av tiltakene kommer maritime bedrifter til unnsetning.

De nye grepene er blant annet:

 • Utsatt frist for forskuddsskatten: Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
 • Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager. Regjeringen tar med andre ord en større del av regningen.
 • Reglene for karensdager blir endret. Vanligvis er det tre karensdager mellom permitteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.
 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller,
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Tiltakene skal behandles i Stortingets finanskomité på mandag 16. mars, og det forventes rask behandling av krisepakken. Regjeringen ser også på ytterligere tiltak, som vil fremmes i en neste fase. Blant annet skal man sikre bedre likviditet i næringslivet. Dette tar regjeringen stilling til i løpet av kort tid. Det understrekes at tiltakene skal være midlertidige.

Maritimt Forum vil be regjeringen se på følgende tiltak i neste fase:

 • Regjeringen bør vurdere å kutte selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
 • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
 • Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få lempinger/tilpasninger i formueskatten.
 • Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.
 • Øke kredittrammene til GIEK, med et utvidet mandat for små og mellomstore bedrifter.
 • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.