​ Senterpartiet foreslår maritim pakke på 2,9 milliarder

- I sitt alternative statsbudsjett fremmer partiet forslag av stor betydning for maritim næring, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Trygve Slagsvold Vedum
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto Stortinget.

Dette er hva Senterpartiet legger opp til budsjettforslaget sitt:

  • Fjerne makstaket i nettolønnsordningenordningen, samt å gjøre den gjeldende for alle sjøfolk om bord i alle fartøysegmenter.
  • Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen, innføre vrakpantordning som også inkluderer offshorefartøy og innføre en ordning som kan forsere ombyggingen av offshorefartøy til lavutslippsfartøy.
  • Øke avskrivningssatsen for skip.
  • Bevilge 500 millioner kroner til minerydderfartøy samt sikre økt vedlikehold av Sjøforsvarets og Kystvaktens fartøy.
  • Styrke tiltak for å overføre gods fra veg til sjø.
  • Fjerne CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

- Om Senterpartiet kan få gjennomslag for dette i statsbudsjettet for 2021, eller senere, vil det være et godt håndslag til næringen vår i en krevende tid, sier Engan.