Senterpartiet innfrir i den maritime politikken

En fremoverlent maritim næring i motvind møtte et SP i medvind. Sammenfallet mellom næringens ønsker og partiets politikk, var stor.

Nettmøte Senterpartiet
F.v. Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum og Erling Laugsand.

– Vi velger å tro at det er engasjementet for maritim næring som har sendt Senterpartiet opp i 20 prosents oppslutning, sa daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, med et smil da han åpnet nettmøtet med Senterpartiet.

Han hadde nær 90 deltakere fra kysten rundt som tilhørere. De var sikkert alle enige med ham, og kanskje bifalt også Trygve Slagsvold Vedum. I alle fall holdt han frem sjøfarten som en viktig del av landets historie og gav næringen en sentral rolle i dagens Norge.

– Den maritime næringen er en klassisk distriktsnæring som også binder Norge sammen, sa Vedum.

Sammen med partilederen satt finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik og politisk rådgiver Erling Laugsand.

Den maritime næringen fikk høre at Senterpartiet vil reversere regjeringens kuttforslag i nettolønnsordningen og samtidig forbedre den ved å fjerne taket. Videre at partiet vil innføre en vrakpantordning for offshoreskip og gjeninnføre fritaket for CO2-avgift på LNG som fremdriftsmiddel i innenriks skipsfart.

– Vi vil også se på avskrivningsreglene i maritim næring, sa Sigbjørn Gjelsvik.

Alt sammen er forslag Maritimt Forum har fremmet.

– Vi setter stor pris på innspillene fra Maritimt Forum. Dere gir oss klare meldinger om utfordringene, sa Trygve Slagsvold Vedum.