- Staten må ta et større ansvar

- Vi i Ap mener at staten må ta et større ansvar for å lykkes med det grønne skiftet og for å komme igjennom korona-krisen.

11 19 Foto Nettmøte Ap
Fra nettmøtet med Ap, fra øverst til venstre: Terje Aasland, Espen Barth Eide, Ivar Engan, Even Aas, Jan-Rune Smenes Reite, Vermund Hjelland, Christoffer Jørgenvåg,Siri-Anne Mjåtvedt og Steven Pushparajah. (Nettfoto: Vivian Jonsson.)

Det sa Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet under nettmøte i regi av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund torsdag 19.11. Han deltok sammen med Terje Aasland og om lag 50 representanter fra maritim næring.

- Politikk for næring, klima og energi henger nøye sammen. Vi kan ikke lykkes med det ene uten at de to andre områdene er med, stortingsrepresentant Espen Barth Eide, Energi- og miljøkomiteen og understrekt at Arbeiderpartiet vil føre en langt mer aktiv næringspolitikk når de kommer i posisjon.

- Vi i Ap mener at staten må ta et større ansvar for å lykkes med det grønne skiftet og for å komme igjennom korona-krisen. Skal vi skape en ny, stor eksportnæring ut av fornybar energi fra havet, må vi gjøre som i oppstarten på oljeeventyret hvor staten tok en ledende og avgjørende rolle, sa Barth Eide som viste til at både EU og den nye ledelsen i USA har den samme tilnærmingen.

– En av de viktigste næringene

- Maritim næring er en av de viktigste næringene i det grønne skifte og for å sikre sysselsetting og for å øke eksporten fra dagens bunnivå, sa stortingsrepresentant Terje Aasland, næringskomiteen før han presenterte Arbeidspartiets maritime tiltak i sitt alternative budsjett. Les mer om disse tiltakene her.

Aasland tok i tillegg opp GIEK sin rolle, og muligheten for at GIEK skulle ta en større andel av garantikostnadene ved bygging ved norske verft. Dette er en sak som Arbeiderpartiet ikke har ferdigdiskutert, men ser på som et mulig tiltak.

Ikke ett, men flere tiltak

Even Aas, styreleder i Maritimt Forum tok utgangspunkt i Menon-rapporten fra august som viste at inntil 20 000 ansatte i næringen kan miste jobben de to neste årene. - Det er ikke en løsning for maritim næring. Næringen er sammensatt og det trengs flere ulike tiltak for ulike deler av næringen, som nettolønn, vrakpant, oppgradering av eksisterende fartøy til å ha batteripakker, fram skynding av statlige skip, som for eksempel mineryddere og etablering en ekspertenhet for statlige innkjøp for ferger og annen sjøtransport.

Aas var også innom tre globale trender som vil prege næringen framover: økt proteksjonisme mer bærekraft og mer digitalisering.

Jan-Rune Smenes Reite som er Maritim Ambassadør og nautikk-student ved NTNU i Ålesund, la vekt på viktigheten en god nettolønnsordning og at Norge må være fremst på maritim kompetanse.

Eidesvik Offshore har i mange år jobbet med å bygge opp en flåte med lavere utslipp. Direktør Vermund Hjelland sa at rederiet gjerne vil fortsette sin klimasatsing, men var usikker på om det ville bli økonomisk mulig.

- Det har hele veien vært litt dyrere å velge de alternativene som bidrar til en grønnere skipsfart. Skal vi få fart på det grønne maritime skiftet bør virkemiddelapparatet legge til rette for at det skal bli mer lønnsomt å velge grønt. Å velge klimavennlige løsninger må premieres fremfor ikke å gjøre noe, sa Hjelland.

Siri-Anne Mjåtvedt, CEO, Utkilen tok opp en side ved nettolønnsordningen som ikke har vært så ofte framme i debatten. - Flesteparten av våre skip under NIS-flagg er for små, under 10 000 brutto tonn og kommer derfor ikke inn under nettolønnsordningen. Vi vil gjerne ha flere norske sjøfolk om bord i våre kjemikaliskip, men det er økonomisk krevende når vi faller utenfor 100% ordningen.

Steven Pushparajah, leder i NITO ved Ulstein verft, tok opp behovet for en ny, utvidet redningspakke for maritim næring som må inneholde tiltak for ombygging av det eksisterende offshoreskip til grønn hybrid, bygging av statlige fartøy, lavere egenkapitalkrav, finansieringsordninger. – I tillegg er det avgjørende at permitteringsreglene videreføres på dagens nivå på 52 uker.

Christoffer Jørgenvåg, adm. dir. Red Rock, tok opp behovet for koordinering av virkemiddelapparatet, større risikoavlastning fra GIEK og et sterkt hjemmemarked havvind. – Vi skulle også ønske oss at våre ambassader rundt i verden tok en mer aktiv rolle for å fremme interessene til norsk næringsliv.