Statsbudsjettet for 2021: - Skjebnetid for den maritime klyngen

Maritim næring står i dyp krise, men har også enorme fremtidsutsikter. Viktige krisetiltak må på plass for å kunne utnytte det fremtidige potensialet.

Stortinget

- Forventningene til nye aktivitetsskapende krisetiltak er store nå før fremleggelsen av neste års statsbudsjett. Vi fester vår lit til at myndighetene har fått den riktige kriseforståelsen, og leverer tiltak som kan bidra til at næringen kommer gjennom stormen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Havet er fremtiden for Norge. De maritime mulighetene i matproduksjon, energiproduksjon mineralutvinning og grønn skipsfart vil øke verdiskapingen og opprettholde velferden i Norge når petroleumsavhengigheten gradvis avtar i tiårene fremover.

- Norge er, og vil være, en havnasjon. Vi må ta grep nå, for å sikre at kompetansen og sysselsettingen ikke forvitrer i denne krisen. Derfor er denne høstens debatt om statsbudsjettet for 2021 så viktig for oss – det er skjebnetid for maritim næring, sier Engan.

I offshorekrisen falt maritim sysselsettingen fra 2015 til 2020 på nærmere 30 000. En ny rapport fra Menon Economics viser at hver femte maritimt ansatte nå står i fare for å miste jobben de neste par årene. Fra 86 500 ved inngangen til 2020, til 66 000 ved utgangen av 2022. Dette kan føre til en halvering av maritim sysselsetting fra 2015 til 2022. Spesielt verfts- og offshoreservicesegmentene vil merke følgene av fallende etterspørsel og ordretørke.

- Vi mener at staten nå må forserer byggingen av nye mineryddere til sjøforsvaret, samt styrke ordningene som vil gjøre det mulig å bygge om offshoreflåten til klima- og miljøvennlige fartøy. Dette vil gi aktivitet og holde hjulene i gang gjennom tøffe tider, sier Engan.

Maritimt Forum sendte inn sine siste, oppdaterte innspill til regjeringen 16. september, der man også tar til ordet for å forlenge krisetiltaket i refusjonsordningen for norske sjøfolk.

- Sjøfolkene våre er avgjørende for innovasjonskraften til den norske maritime klyngen. Den erfaringsbaserte kompetansen gir oss nye, grønne teknologier på løpende bånd og sikrer oss en blå fremtid, sier Engan.

I tillegg mener Maritimt Forum at kompensasjonsordningen for næringslivet gjenopprettes og tilpasses maritim næring. Det haster også med å opprette midlertidige garantiordninger gjennom GIEK for å avlaste selskapene igjennom krisen.

Les Maritimt Forums siste innspill til myndighetene her.