Stortinget med klar melding til regjeringen om å styrke maritim krisepakke

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet fra 11. juni om revidert nasjonalbudsjett 2020 og krisepakken ble i dag vedtatt på Stortinget. I innstillingen fra Finanskomiteen ligger det imidlertid sterke føringer for å styrke krisepakken til maritim næring.

Penger Nye 2020

- Det er gledelig at Stortinget gir så klare føringer i Finanskomiteens innstilling. Maritim næring trenger kraftfulle tiltak i en alvorlig situasjon, og i merknadene fra de største opposisjonspartiene ser vi en klar støtte til å forsere bygging av statlige skip, utvide permitteringsordningen og ytterligere styrke kondemneringsordningen som FrP og regjeringspartiene ble enige om i budsjettenigheten, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at FrP og regjeringspartiene, gjennom forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og krisepakken, blant annet ble enige om en midlertidig fjerning av taket i refusjonsordningen for sjøfolk på offshoreskip, styrking av toppfinansieringsordningen for nærskipsfartøy, utrede midlertidig garantiordning gjennom GIEK samt at de gav et signal om å vurdere en utvidelse av permitteringsperioden, også etter 31. oktober.

- Fremskrittspartiet har lyttet til våre innspill, og bidratt til å styrke krisepakken til en av landets største og viktigste næringer. Vi gleder oss over at flere av partiene på Stortinget har lyttet til oppropet fra hele kysten om behovet for kraftfulle motkonjunkturtiltak for å sikre en fremtidsnæring gjennom krisen, sier Engan.

Maritim Forum har siden mars tatt til orde for å forsere bygging av statlige skip, blant annet fem mineryddere med autonome tilleggskapasiteter for sjøforsvaret.

- Dette er et tiltak som virkelig monner, og som vil skape umiddelbar aktivitet i hele verdikjeden i den maritime klyngen. Derfor er vi glade for at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i sine merknader understreker behovet for å raskt realisere dette tiltaket. Fremskrittspartiet har også vært tydelige at de støtter dette krisetiltaket. Denne saken vil vi følge opp videre, sier Engan.

Med budsjettenigheten som ble vedtatt på Stortinget i dag har Maritimt Forum fått gjennomslag for mange av krisetiltakene som vi fremmet like før påske.

- Midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen, oljeskattepakken og vedtaket om å bygge nytt forskningsfartøy er alle viktige tiltak som vil bidra til mer aktivitet og bedret likviditet. I tillegg er det lagt frem viktige tiltak for omstilling og grønn maritim vekst som vi tror vil gi god uttelling på lengre sikt. Vi har fått på plass et godt grunnlag, men vi jobber på videre for å sikre at vi har en kraftfull maritim klynge også på den andre siden av krisen, sier Engan.