Styrker sjøsikkerheten i Arktis

Maritimt Forum Nord skal ha den daglige ledelsen av den nye samarbeidsplattformen for maritim arktisk kompetanse. Målet med den nye samarbeidsplattformen er styrket arktisk maritim kompetanse og økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

Se for øvrig pressemelding hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Havari For Web
Kystvakten assisterer et passasjerskip under vanskelige arktiske forhold.

Næringsminister Iselin Nybø forteller at «Oppdatert arktisk maritim kompetanse er viktig for at skip skal kunne drive forsvarlig, bærekraftig og effektivt i polare farvann. Samarbeidet skal bidra til at opplæringen av våre sjøfolk er bedre tilpasset forholdene i disse områdene.»

Maritimt Forum Nord skal etablere et nettverk mellom bedrifter i den maritime næringen og utdannings- og kompetanseinstitusjoner for å styrke kunnskap og kompetanse om maritime operasjoner i Arktis. Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet som gjennom flere utredninger har kartlagt at det er et behov for å styrke denne kunnskapsformidlingen.

I tillegg har prosjekter som SARiNOR-prosjektene og SARex-øvelsene bidratt til å etablere ny kunnskap og erfaringer i forhold til søk- og redning i polare områder som kan være verdt å formidle videre.

I årene som kommer forventes en økning av skipstrafikken i polare områder. Etableringen vil gi maritim næring og utdanningsinstitusjoner et tettere samarbeid og tilrettelegge for skreddersydd opplæring for sjøfolk som arbeider på skip i disse krevende farvannene.

Det er nå etablert en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra den maritime næring, sjømannsorganisasjonene, Nord universitet, Universitetet i Tromsø- det arktiske universitet og Nordland fagskole.