- Svekker rammevilkårene for norske sjøfolk

En samlet maritim næring har skrevet brev til Finanskomiteen og Næringskomiteen.

Brille Ppt

Styret i Maritimt Forum reagerer sterkt på at Regjeringen vil kutte i nettolønnsordningen i forslaget til Statsbudsjett 2021 som ble lagt fram i går.

Om forslaget blir vedtatt vil det store negative konsekvenser for norske sjøfolk og hele den norske maritime klyngen. Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Konsekvensen vil eventuelt også være økende utflagging og svekkelse av det norske flagget.

Styret i Maritimt Forum oppfordrer derfor samtlige stortingspartier til å jobbe for å reversere forslaget til regjeringen, slik at næringen de kommende årene kan bygge videre på en fremtidsrettet og bærekraftig maritim sektor, med norsk kompetanse som en stødig grunnmur.

Les hele brevet her.