Vedum: - Sp vil legge press på regjeringen

- Det regjeringen har kommet med av hjelp til maritim næring igjennom krisen, er alt for svakt, sa Sp-lederen under besøk til maritim klynge i Nordvest.

På Vard Langsten
Trygve Slagsvold Vedum sammen med verfsdirektør Ronny Langset ved Vard Langsten (Foto: Martin Ingjerd)

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik brukte hele mandag 26.10 i maritim klynge på Nord-Vestlandet. De fikk en svært innholdsrik dag.

- Bør ikke bli mindre lønnsomt å ansette norske sjøfolk
Jan-Rune Smenes Reite, nautikk-student ved NTNU Ålesund tok opp nettolønnsordningen da han møtte delegasjonen fra Senterpartiet. Maritimt Forum sin maritime ambassadør var klar i sin sak:

- Nettolønnsordningen må styrkes, ikke svekkes. Denne ordningen skal være med å sikre fremtiden til oss som skal jobbe på sjøen.

Trygve Slagsvold Vedum var helt enig med Reite: - Vi er bekymret for at det gjør det mindre lønnsomt å ansette norske sjøfolk. Derfor ønsker vi å få endret på regjeringens forslag i Stortinget, sa Vedum.

- Liten eller ingen offentlig hjelp
Sp-delegasjonen reiste fra Ålesund til Vard Langsten i Vestnes. Ledelsen ved verftet beskrev situasjonen som svært krevende. Verftskonsernet har blant annet kostnader på flere millioner hver uke til smittevern og de etterlyste myndighetstiltak.

- Lite eller ingenting av de tiltakene som myndighetene har kommet med for å avhjelpe næringslivet under korona, har truffet oss, sa kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll, og presenterte de tiltakene som verftet etterlyser: kompensasjons­ordning for ekstraordinære utgifter til smittevern, bedre finansierings­ordninger, fornyelse av forsvarsflåten og tiltak for grønn omstilling.

Trygve Slagsvold Vedum noterte seg innspillene og sa at Sp vil se nærmere på hva de kan bidra med politisk: - Det regjeringen har kommet med av hjelp til maritim næring igjennom krisen, er alt for svakt. Jeg tror det vil komme nye runder med kompensasjonsordninger etter hvert. Det vil vi Senterpartiet bidra til.

Forsering av statlige fartøy
Hos Kongsberg Maritime i Brattvåg fikk Vedum og Gjelsvik presentert mineryddefartøyet Vanguard. Å bygge statlige fartøy er et av tiltakene som blant annet Maritimt Forum har frontet for å opprettholde aktivitet igjennom krisen.

– Ett fartøy koster om lag 1,2 milliarder kroner, avhengig av hvor mye utstyr som skal med. Man kan få ti Vanguard-fartøy til prisen av en fregatt, Den første båten kan leveres på omlag to og et halvt år, om det kommer planleggingsmidler i høst, sa Tor Liaaen.

Vedum mente å framskynde offentlige prosjekter, kunne være et aktuelt tiltak. - Vi må se på hvordan vi kan bruke offentlige innkjøp mer aktivt for å klare å få mer aktivitet i næringen, sa Vedum.

– Fortsett å presse på!
Representanter for "Folkeaksjonen mot dyrere ferjetakster" ventet på ferjeleiet i Brattvåg.

– Vi kan ikke ha et ferjesystem der vi er prisgitt om fylkeskommunen går med overskudd eller underskudd. Når flere nullutslippsferjer settes inn, kan ikke staten sende regninga til oss som bor på kysten, til pendlerne og bedriftene her, sa Arnt Sommerlund i aksjonsgruppa.

– Vi må ha en gjennomgang av hvordan ferjedrifta i Norge finansieres. Vi må se på samspill stat og fylke, pendlerfradraget, max-tak og så videre. Staten må ta mer av regninga for miljøferjene, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum før han ba folkeaksjonen fortsette aksjonen og presse på inn mot regjeringa og Stortinget.

Img 0260
"Folkeaksjonen mot dyrere ferjetakster" møtte Vedum på ferga fra Brattvåg til Midsund. Fra venstre: Arnt Sommerlund, Lars Hagset, Trond Vestre fra NRK og Vedum