- Vi trenger aktivitetsfremmende krisetiltak

Maritimt Forum vil bygge om offshorefartøyer til hybride fartøyer og få på plass en kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy.

Img 6278
Eksempel på fartøy det kan være aktuelt å bygge om.

Maritimt Forum har i samarbeid mellom LO og Norsk Industri skrevet et brev til Storting og regjering Den norske maritime næringen står overfor svært utfordrende tider, nesten uavhengig av den videre koronautviklingen. Brevet gir en oversikt over to tiltak som vil bidra til å føre det kriseutsatte offshoresegmentet gjennom krisen.

– Dette vil bli vinn-vinn-vinn! Vi får gamle og forurensende offshoreskip ut av markedet. Og flåten som skal seile i norske farvann bygges om til hybrid fvramdrift|. Det sikrer arbeid og kompetanse ved verftene og leverandørindustrien og gir miljøgevinst, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Ombygging av 100 fartøy

Ved å bygge om rundt 100 offshoreskip til batterielektrisk framdrift og landstrøm bidrar det til å nå målene om 50 prosent kutt i klimagassutslippene fra innenriks skipstrafikk innen 2030. For offshorerederiene kan bedre balanse i markedet også innebære bedre priser og økonomi.

Ifølge Norges Rederiforbund kan hele 180 offshoreskip bli lagt i opplag i løpet av første halvdel av 2021. Hittil er rundt 30 av en flåte på totalt 250 offshoreskip batterihybride. Om lag 100 egner seg til ombygging.

Maritimt Forum skriver i brevet at ombygging av offshoreflåten vil ha flere positive virkninger.

- Bidra til høy aktivitet ved kriseutsatte verft

- Beholde og øke kompetanse ved verft og leverandører

- Betydelige besparelser i driftskostnadene

- Reduserte utslipp av CO₂, svovel, NOx og partikler.

Kondemnering av utrangerte offshorefartøy

Maritimt Forum ser et stort potensial for vraking av skip som er rundt 20 år gamle. Regjeringen bevilget tidligere i år 75 millioner kroner til kondemneringsstøtte for å fornye frakteflåten. Det har ikke vært noen suksess, blant annet fordi rederiene måtte samtidig bestille nytt. For rederiene kan tida ha vært litt for knapp. I en ny ordning bør pengene brukes på offshoreskipskondemnering.

– Det eneste fornuftige er å hugge skipene i Norge. Det er ikke spesielt miljøvennlig å taue skipene til andre kanter av verden for skraping. Vi må se det i livssyklusperspektiv. Skipene er bygget i Norge og kan ende sine liv her, foreslår Engan.

Norges Rederiforbund estimerer at rundt 180 offshorefartøy blir lagt i opplag ila. første halvdel av 2021 som følge av krisen vi nå står i. Det er kostbart for rederiene å ha mange 4 skip i opplag. Et typisk skip i opplag koster rederiene om lag 400 000 kroner per måned (forsikring, klassing og oppsyn), og utgjør samlet en betydelig kostnad.

En statlig kondemneringsordning, med en riktig innretning, vil gi offshorerederiene større muligheter til å frigjøre kapital til å bygge om til en grønnere flåte, som igjen vil gi stor effekt i oppnåelsen av de nasjonale utslippskuttmålene frem mot 2030.

Les hele brevet her.