Viktig melding til alle bedrifter: Bli med på dugnad om å samle inn smittevernutstyr til helsevesenet!

Som en del av beredskapen knyttet til koronautbruddet trenger sykehusene mer smittevernutstyr. Helseforetakene i Norge oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

Helseforetak

Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon. Samtidig har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og når flere land i Europa har stengt sine grenser. Dette betyr blant annet at mange leveranser kommer sent eller uteblir.

Helseforetakene tar nå initiativ overfor næringslivet i hele Norge for å få til et samarbeid om leveranser.

- Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene, slik at de kan bidra i behandlingen av pasienter som trenger det. Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allerede godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om utstyr. Sykehusinnkjøp har på vegne av alle helseregionene hatt et møte med NHO som vil bistå sammen med Norway Health Tech. Vi har også god dialog med Helsedirektoratet og myndighetene i dette arbeidet. Regionene samarbeider om fordeling av utstyr og det er satt ned en gruppe for dette nasjonalt. Vi er også opptatt av at utstyret som er tilgjengelig brukes på best mulig måte. Det nasjonale samarbeidet bidrar til at sykehusene i Norge har lik tilgang på utstyr.

Kontaktinformasjon:

Helse Sør-Øst

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Melding fra Vestteknikk om hvilke masker som kan brukes
Helseforetakene tar nå i bruk gjenbrukbare halvmasker med mekanisk P3R filter.

Gjenbrukbare halvmasker og mekaniske P3R-filter kan desinfiseres flere ganger daglig og brukes i 180 dager. Hver enkelt maske tilsvarer derfor 720 engangsmasker.

Hver maske er til stor hjelp, og vi ber bedrifter sjekke sine lagre for tilgjengelig utstyr. Se video nedenfor for nærmere informasjon om hvilke masker som kan benyttes. Har du kun masker eller kun filter, er det også til stor hjelp.

Video fra Vestteknikk

Annet smittevernutstyr som Helseforetakene trenger:

  • Beskyttelsesbriller
  • Hansker; nitril, lateks og vinyl
  • Munnbind kirurgiske
  • Munnbind med visir
  • Operasjonsfrakker
  • Smittefrakker/dresser vannavstøtende
  • Stellefrakker/ plastikk som kan knyttes
  • Visir