Vil ha maritim utdanning inn i stortingsmeldingen

Regjeringen har varslet en maritim stortingsmelding i løpet av året. Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) spør statsråden om maritim utdanning blir en del av meldingen.

Roy Steffensen
Roy Steffensen representerer Rogaland på Stortinget.

Steffensen er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite. Han viser til at det i den maritime strategien fra 2015 var et mål å sikre norsk kompetanse i den maritime næringen.

- Signalene vi mottar fra næringen er at de opplever et økende behov for kompetanse, og at det er underskudd på kompetent arbeidskraft, skriver Steffensen i spørsmålet sitt til næringsminister Iselin Nybø.

Han spør videre om statsråden vil komme med konkrete initiativer og sørge for at maritim utdanning blir et prioritert område i den kommende stortingsmeldingen.

- Den maritime klyngen er fortsatt svært viktig for norsk økonomi. Dette er en næring som gir arbeid til 85 000 kvinner og menn, skriver Steffensen i sin begrunnelse for spørsmålet.

Han legger til at maritim næring bidrar stort til verdiskapingen i Norge og er landets nest største eksportnæring etter olje og gass.

- Tilgang på kompetanse er helt nødvendig for å opprettholde verdiskapingen i maritim sektor, skriver Roy Steffensen.

Statsrådens svar er ennå ikke avlevert i Stortinget.