Vil ha maritim utdanning inn i stortingsmeldingen - statsråden svarer

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) har spurt næringsminister Iselin Nybø om maritim utdanning blir en del av meldingen. - Maritim utdanning og kompetanse vil være et sentralt tema, skriver næringsministeren i sitt svar.

Nybø Og Steffensen 1
Roy Steffensen (FrP) og Iselin Nybø (V)

- Dette er lovende signaler fra næringsministeren. Maritimt Forum har vært en pådriver for å styrke satsingen på maritim utdanning og ser fram til videre dialog med næringsministeren, kunnskapsministeren og Stortinget om hvordan vi kan styrke den maritime utdanningen, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Roy Steffensen er medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomite og representerer Fremskrittspartiet. Han viser til at det i den maritime strategien fra 2015 var et mål å sikre norsk kompetanse i den maritime næringen.

- Signalene vi mottar fra næringen er at de opplever et økende behov for kompetanse, og at det er underskudd på kompetent arbeidskraft, skriver Steffensen i spørsmålet sitt til næringsminister Iselin Nybø.

Han spør videre om statsråden vil komme med konkrete initiativer og sørge for at maritim utdanning blir et prioritert område i den kommende stortingsmeldingen.

- Den maritime klyngen er fortsatt svært viktig for norsk økonomi. Dette er en næring som gir arbeid til 85 000 kvinner og menn, skriver Steffensen i sin begrunnelse for spørsmålet.

Han legger til at maritim næring bidrar stort til verdiskapingen i Norge og er landets nest største eksportnæring etter olje og gass.

- Tilgang på kompetanse er helt nødvendig for å opprettholde verdiskapingen i maritim sektor, skriver Roy Steffensen.

Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre har i dag svart på spørsmålet fra Steffensen.

- Kompetanse er et sentralt rammevilkår for maritim næring og et prioritert område i Regjeringens maritime politikk. Regjeringen har blant annet satset målrettet på maritim utdanning gjennom samarbeidsprosjektet Markom2020, noe som har resultert i et tettere samarbeid mellom de maritime utdanningsinstitusjonene, mulighet for faglig konsentrasjon ved den enkelte institusjon og arbeidsdeling mellom institusjonene, skriver Iselin Nybø.

- Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er et annet sentralt virkemiddel for å bidra til å opprettholde norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk, og at rederier med skip under norsk flagg har konkurransedyktige rammebetingelser, skriver hun videre.

I svaret nevner hun også spesielt at det er positivt at næringen jobber aktivt for å få flere til å velge maritim utdannelse, blant annet gjennom rekrutteringsprosjektet Maritim Karriere som ledes av Maritimt Forum, i samarbeid med Norges Rederiforbund.

Les spørsmålet fra Roy Steffensen og svaret fra Iselin Nybø her