Ber Enova om å utsette avvikling av programstøtte til offshore forsyningsfartøy

Enova avvikler og nedjusterer viktige støtterordninger for elektrifisering av flåten. Maritimt Forum ber statsforetaket om å utsette avviklingen av programstøtten til offshore forsyningsfartøy.

Viking Energy
Illustrasjonsfoto: Eidesvik Offshores forsyningsskip Viking Energy. Rederiet besluttet nylig også å bygge om konstruksjonsskipet Viking Acergy til hybrid batteridrift. Etter denne ombyggingen vil tre fjerdedeler av rederiets flåte operere med hybrid batteridrift.

Siden 2018 har statsforetaket delt ut over 850 mill. kroner og blant annet bidratt til hybridisering 128 fartøy, inkludert 21 offshorefartøyer. Nå blir det nedjusterte satser på sjøtransporten. For offshorefartøyer avvikles programstøtten helt. Dette ble kjent i en pressemelding fra statsforetaket Enova i mars.

- Vi synes dette er uheldig. Enova-støtten har vært utslagsgivende for rederiene som har hybridisert til batteri, og for nybyggingsverftene har støtten vært en viktig kilde til oppdrag. For hele den norske maritime klyngen har støtten sørget for at vi har kommet på riktig kurs frem mot det nasjonale 2030-målet om en halvering av klimagassutslipp, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Enova begrunner endringene med at tiltakene ikke er like utløsende for opptaket av nye teknologier som tidligere og at det har vært en mangedobling av antall søkere. Endringene gjennomføres også fordi tidlig markedsintroduksjon nå vurderes for gjennomført og fordi batterihybrid anses som moden teknologi.

- Tidspunktet for disse endringene blir feil. Offshore service og nybyggingsverftene erfarer krevende tider som følge av pandemien. Slik situasjonen er nå, har ikke rederiene mulighet til å hybridisere uten denne støtten. Dette går på bekostning av det grønne skiftet og for aktiviteten ved verftene, sier Engan.

Maritimt Forum sendte 27. april et brev til Enova der man ber at avviklingen av programstøtte til offshore forsyningsfartøy utsettes, slik at hybridiseringsprosjekter også kan gjennomføres ut 2022.

- Kunngjøringen fra Enova gav oss kort frist til å tilpasse oss. Vi mener det er klokt å utsette avviklingen av spesielt programstøtten til offshore forsyningsfartøy. Vi etterlyser også mer transparente begrunnelser for Enovas avgjørelser om å nedjustere støttesatsene for sjøtransporten, sier Engan.

Les hele brevet her.