Ber om myndighetstiltak for store nybyggingsverft

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening vil ha bedre finansieringsordninger og incentiver for ombygging av offshoreflåten til lav- eller nullutslippsfartøy.

Ulstein Verft På Osneset I Ulsteinvik
Eksempel på stort nybyggingverft: Ulstein verft i Ulsteinvik.

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri har skrevet brev til næringsministeren og ber om nye tiltak for de store skipsverftene i Norge.

Maritim næring generelt og de store nybyggingsverftene spesielt har de siste årene opplevd to kriser. Under offshorekrisen som startet høsten 2014 stoppet all kontrahering av offshorefartøy opp. Deretter brukte de store nybyggingsverftene opp det meste av sin egenkapital på omstilling fra offshorefartøy til bygging av ekspedisjon cruise fartøy. Etter hvert begynte de å få tilbake optimismen. Men så kom pandemien. Under denne andre krisen fra 2020 stoppet all kontrahering av ekspedisjon cruise fartøy opp. Utsiktene framover er dystre. Oppsigelsene har startet og frykten for at vi kan miste de store skipsverftene er økende.

Det er to tiltak som Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening ber myndighetene om å iverksette:

1. Bedre finansieringsordninger for bygging av nye fartøy

Vi mener at politisk myndighet må gi GIEK anledning til å øke sin garanti til bank på garanti og byggelånsrammer til verft, fra 50% til 75 %. Samtidig må bankene utvide sin finansierings­­ramme til nærmere 90 % av byggekost.

Vi mener også at politisk myndighet bør gi GIEK mulighet til å utvide garantirammene til rederi fra 70% til nærmere 90%.

2. Ombygging av offshoreflåten til lav- eller nullutslippsfartøy

Tiltaket vil bidra til en grønn oppgradering av den norske offshoreflåten, gi høyere aktivitet ved de store norske skipsverftene og bidra til å dempe effektene av den voksende krisen i næringen. Det er i overkant av 100 norske offshorefartøy som bør kunne bygges om til batterihybrid.

I den situasjonen offshorerederiene nå står i, er det svært utfordrende å finansiere en ombygging til mer klima- og miljøvennlige fartøy. Derfor vil en offensiv offentlig ordning, gjerne gjennom Enova, være et godt krisetiltak og et godt klimatiltak.

Her er brevet til næringsministeren.