DNB om «havgapet» - Norge etter oljen

Storbanken DNB har laget en rapport om havgapet, det gapet som vil oppstå i norsk økonomi når verdiskapingen fra olje og gass går ned. Det lover bra. Det lover dårlig.

Dnb

Den hyggelige nyheten er at havbasert næringsliv kan tette mye av «havgapet». Blå vekst-scenariet i rapporten DNB har fått laget av NyAnalyse, viser at vi kan ha så mye som 40 prosent flere jobber i havnæringene langs kysten i 2040.

Den mindre hyggelige nyheten er at om vi fortsetter som i dag, vil verdiskapingen fra olje og gass bli halvert fra 2023 til 2040, og uten at vi klarer å dekke inn gapet. Det skyldes i så tilfelle at omstillingen går for tregt og at vi ikke klarer å erstatte den fallende verdiskapingen i olje- og gassnæringen.

- Med tapte oljeinntekter over de neste årene, vil det følge et økonomisk gap. For å tette dette havgapet, trengs det over 240 milliarder kroner i årlige investeringer i nye løsninger i havøkonomien frem mot 2040, heter det i DNB sin presentasjon av rapporten på egne nettsider.

Jan Ole Huseby leder forretningsområdet havnæringer i DNB.

— Som en av verdens største havbanker heier DNB på havnæringene og ønsker å bidra til å synliggjøre nettopp hvor viktig havet er for Norge, sier han.

Les her om forskjellen på et Norge med og uten havet, om hvordan DNB ser for seg at «havgapet» skal tettes, og om hvordan banken selv vil bidra.