En skipsfartens venn og forkjemper er gått bort

Med Olav Akselsens bortgang har skipsfarten mistet både en politiker som spilte en avgjørende rolle i utviklingen av refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk og en sjøfartsdirektør som bidro til å kunde- og løsningsorientere direktoratet.

Olav Akselsen Sjøfartsdirektør
Olav Akselsen. Foto Sjøfartsdirektoratet.

Mange minneord er skrevet og mange gode ord er sagt om Olav Akselsen etter at hans alt for tidlige bortgang ble kjent.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet.

For Maritimt Forum er det to sider av hans virke i samfunnsfelleskapet som har betydd særlig mye. Olav Akselsen stod, sammen med tre andre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, bak et privat lovforslag i Stortinget den 27. februar 2003. Dette forslaget førte til at Stortinget i juni samme år gjorde vedtak om en like god refusjonsordning for sjøfolk i Norge som i konkurrende sjøfartsnasjoner i EU.

Olav Akselsen ble sjøfartsdirektør i 2009. Da hadde Sjøfartsdirektoratet tre operative år bak seg i Haugesund etter utflyttingen fra Oslo. Olav Akselsen kom til å bety svært mye for at direktoratet fikk en god dialog med næringen og utviklet en serviceinnstilling og løsningsorientering til beste for innovasjon og fornyelse i den norske flåten.

I det våre tanker går til Olav Akselsens etterlatte, vil vi minnes ham med kjærlighet og respekt.