En vellykket ambassadørsamling

Maritim Karrieres ambassadørkorps er viktige støttespillere i å bygge kjennskap og kunnskap til maritime utdannings- og karriereretninger. I juni møttes korpset i Oslo, for faglig påfyll og sosial hygge.

Maritime Ambassadører 1
Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (AP) møtte Theodora Elise Høie (f.v), Sara Søreng og og Petter Langeland,

Som representanter for maritim næring, er Maritim Karrieres ambassadører ofte i media for å dele sine tanker om og erfaringer fra den maritime næringen. Årets første samling ble derfor sparket i gang med en medietrening i regi av kommunikasjonsbyrået WergelandApenes. Opplegget omfattet en grundig innføring i medieforståelse, håndtering av journalister og praktisk intervjutrening.

– Det var veldig interessant og informativt å lære mer om hvordan mediebransjen og journalister tenker og jobber. Spesielt nyttig for oss som talspersoner, var nok delen om formidling av budskap og forberedelser til intervju. Kurset har absolutt gjort meg tryggere foran kamera, sier ambassadør Petter Langeland

Fremtidens løsninger
Et av ambassadørenes mange ansvar, er å formidle bredden av maritime karrieremuligheter og den kontinuerlige utviklingen i maritim næring. For å sørge for faglig påfyll og oppdatert kunnskap blant ambassadørene, ble flere foredragsholdere invitert. Hege-Merethe Bengtsson fra Maskinistforbundet, Syver Grepstad fra Sjøoffisersforbundet og Christos Chryssakis fra DNV holdt foredrag. Sistnevnte er seniorforsker i Research & Innovation. Han snakket om fremtidens alternative drivstoffløsninger.

– Den maritime næringen står ovenfor nye miljøkrav. Det var derfor veldig interessant å høre om DNVs forskning og løsninger de ser på i form av alternativt drivstoff. Dette vil spille en stor rolle for oss som jobber i næringen, spesielt med tanke på nødvendig ombygging av eksisterende skip. Vi går en spennende og lærerik tid i møte, sier ambassadør Sara Søreng,

Vice President i Massterly, Pia Meling, ga også ambassadørene et innblikk i fremtidens autonome løsninger for nærskipsfart.

– Det var enormt lærerikt å lære mer om hvordan autonome skip og løsninger fungerer. I redsel for at ny teknologi skal erstatte eksisterende arbeidsplasser, er det noen som er skeptiske til dette. Foredraget fra Massterly viste meg derimot at automatisering vil skape nye type arbeidsplasser og helt nye måter å jobbe på, fortsetter Sara.

I løpet av samlingen fikk ambassadørkorpset også en omvisning på skoleskipet Gann, med en innføring i hybridiseringen av skipet.

Delte erfaringer med Utdannings- og forskningskomiteen
I et ellers tettpakket program, fikk ambassadørene også tid til å dele sine tanker og erfaringer med Stortingsrepresentant og andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen, Torstein Tvedt Solberg. De fortalte om sin vei inn i en maritim karriere, og understreket viktigheten av den økonomiske støtten til maritim utdanning.

– Politikerne må være med på å sikre at fremtidige generasjoner velger en maritim karriere. Uten den økonomiske støtten til for eksempel skoleskipet Gann, hadde jeg aldri fått de mulighetene som jeg fikk – og jeg hadde nok ikke valgt en maritim karriere. Dette er muligheter som absolutt ikke må forsvinne hvis vi skal få unge til å velge maritimt, sier ambassadør Theodora Elise Høie.

- Jeg satte stor pris på møtet med ambassadørene og fikk tydelig beskjed om hva som er viktig for å løfte de maritime yrkene fremover. Vi på Stortinget er helt avhengige av tydelige stemmer direkte fra bransjen, så jeg håper å høre enda mer fra dem og flere i maritim sektor fremover, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (AP).