Enighet og uenighet i den maritime politikken – her er sakene

Valget er avgjort, og samtalene om en ny regjeringsdannelse er i gang. Dette er sakene hvor AP, SP og SV er enige, hvor de er uenige og hva Maritimt Forum ønsker at utfallet skal bli.

Ivar Engan
Ivar Engan

– Vi vet ikke om det blir en regjeringsdannelse mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, men det er ikke usannsynlig. Det viktigste for Maritimt Forum er forutsigbarhet i den maritime politikken, og da vil jeg først benytte anledning til å takke den utgående Solberg-regjeringen og Fremskrittspartiet for stabilitet gjennom de siste åtte årene samtidig som vårt primære ønske til den kommende regjeringen er å videreføre denne forutsigbarheten, sier daglig leder Ivar Engan.

AP, SP og SV er enige om mye i den maritime politikken:

  • Sikre nettolønnsordningen. SP vil fjerne maksimumstaket. SV vil styrke ordningen.
  • Kraftfull satsing på havvind. SV vil etablere et statlig selskap.
  • Satse på karbonfangst- og lagring, hydrogen, batteriteknologi og grønn skipsfart.
  • Økning av CO2-avgiften. SP og SV vil ha et CO2-fond etter modell av NOx-fondet.
  • Utvikle en bærekraftig utvinning av mineraler og edelmetaller på havbunnen. SV vil utrede konsekvensene.
  • Overføre gods fra veg til sjø og bane.
  • Støtte verftsindustrien. AP og SV vil blant annet vurdere statlig eierskap. SP er opptatt av fornyelse i nærskipsfartsflåten.

AP, SP og SV er uenige om dette:

  • AP og SP vil videreutvikle oljenæringen. SV vil ha stans i oljeletingen.
  • AP vil beholde EØS. SP og SV vil ha utredet andre alternativer.

Ivar Engan og Maritimt Forum slutter seg overordnet til alle sakene AP, SP og SV er enige om, og Ivar Engan uttrykker stor tillit til at det vil komme mye bra maritim politikk fra en kommende regjering.

– Da skal det sies at Maritimt Forum ikke har noen formulerte synspunkter på statlig kontra privat eierskap innenfor den maritime industrien, men vi er veldig glade for at de tre partiene som kan komme til å danne regjering, støtter nettolønnsordningen. Vi har forhåpninger om at denne også skal styrkes. Vi støtter også fullt og helt et CO2-fond for næringen, sier Engan.

Maritimt Forum er videre opptatt av at aktivtetsnivået på norsk sokkel opprettholdes.

– Vi gir dessuten vår tilslutning til EØS-avtalen, sier Ivar Engan.