Erna Solberg 60 år – rettet oppmerksomheten mot skoleskipene

Onsdag 24. februar fyllte Erna Solberg 60 år. Sammen med Høyre ville hun at oppmerksomheten ble rettet mot en sak hun brenner for.

Erna Solberg
Erna Solberg. Foto Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Denne saken er unge med et utfordrende utgangspunkt, eller unge som har falt fra. Det er i denne sammenheng de tre store og historiske skoleskipene i Norge, fullriggeren Christian Radich, barken Statsraad Lehmkuhl og fullriggeren Sørlandet, kommer inn.

- De historiske skoleskipene gir unge som står utenfor skole eller arbeid en ny start til sjøs. Målet er å gi ungdommene tillit til og troen på seg selv, og mot til å ta en aktiv beslutning om hva de skal gjøre videre. Seilasene vil gi dem unike inntrykk og enestående erfaringer, mestringsopplevelser i uvanlige rammer og nye venner. Ungdommene vil oppleve at de er viktige deler av laget ombord og at deres innsats betyr noe, skriver blant annet Høyre på sine nettsider.

Høyres gave til Erna Solberg ble derfor et bidrag til de tre historiske skoleskipene våre. Bidraget skal sikre at minst 20 norske ungdommer, som står utenfor skole eller arbeid, får plass på ulike tokt, fordelt på de tre skoleskipene.

Høyre gir anledning også for andre, det være seg organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som måtte ønske det, til å være med.

Les mer her.