Eskeland delvis fornøyd med statsrådens svar

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) stilte spørsmål til olje- og energiministeren og har fått svar. – Vi merker oss at Mjøs Persen melder parallelle prosesser og setter pris på dette, sier Eskeland.

Liv Kari Eskeland Og Marte Mjøs Persen
F.v. stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Stortingsrepresentanten fra Sunnhordland var i sin henvendelse til statsråden opptatt av på den ene siden å få på plass en inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II før jul og på den andre siden at det er nødvendig å kjøre parallelle prosesser i konsesjonstildelingen for ikke å tape tid.

- Prosessen med inndeling av områder må skje parallelt med prosessene departementet nå har i forbindelse med tilleggsproposisjonen til meldingen «Energi til arbeid» og veilederen for havvind, sa Liv Kari Eskeland da hun fremmet sitt spørsmål overfor Marte Mjøs Persen.

Den maritime næringen har ønsket god fremdrift i arbeidet med konsesjonstildelingene for havvind på norsk sokkel og har etterspurt at regjeringen må legge opp til parallelle prosesser i arbeidet.

- I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel. Utvikling av et rammeverk for havvind er nybrottsarbeid, og vi er opptatt av å gjøre det skikkelig slik at vi kan nå de målene vi har satt oss i Hurdalsplattformen. Dette skal i størst mulig grad skje gjennom effektive prosesser, men det er viktig at vi ikke forhaster oss slik at vi kan finne gode løsninger som sikrer forutsigbarhet, bidrar til god sameksistens, og legger til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av vindkraft til havs, skriver Mjøs Persen i sitt svar til Eskeland.

Men det kommer mer:

- Vi legger opp til parallelle prosesser i arbeidet med vindkraft til havs frem mot den varslede fremleggelsen av en tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021). Arbeidet med inndeling av utlysningsområder er i sluttfasen og vil bli sendt på offentlig høring så snart det er klart, skriver statsråden.

– Hun melder parallelle prosesser, men sier ingenting om at inndelingen skal skje før jul, kun at dette er i sluttfasen. Fornøyd med svaret?

– Nå hadde jeg selvfølgelig håpet at departementet delte næringens utålmodighet og at statsråden hadde kunnet komme med en tilbakemelding om inndeling før jul. Det ville ha vært en fin julepresang til næringen, men jeg forstår svaret slik at aktørene kan ta juleferie med en forventning om en inndeling tidlig på nyåret. Det viktigste å ta med seg er likevel at olje- og energiministeren ser utålmodigheten og at de har tatt inn over seg at parallelle prosesser er nødvendig for å komme i mål. Dette er en utålmodighet jeg har fått klare uttrykk for i mine møter med den maritime næringen, sier Liv Kari Eskeland.