Fikk 3 millioner til pilotprosjekt

Institutt for maritime studier ved HVL skal i gang med et pilotprosjekt for integrert praksis i nautikkstudiet. SNMK stiller opp.

Johanne Marie Trovag Foto Terje Rudi
Johanne Marie Trovåg. Foto Terje Rudi/HVL.

SNMK står for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Stiftelsen finansieres av norske rederier som benytter refusjonsordningene for sysselsetting av norske sjøfolk. SNMK har bevilget 3.040.000 kroner til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med praksisordningen. Dette er utgifter som ikke allerede er dekket inn av bevilgende utviklingsmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Det kan være utgifter til reise, kost, losji, visum og noe nødvendig opplæring, sier Johanne Marie Trovåg som er instituttleder ved Institutt for maritime studier, campus Haugesund.

Pilotprosjektet som Trovåg og hennes institutt står bak, kjøres på vegne av HVL, UiT, NTNU og USN og er som navnet tilsier, noe helt nytt. Det vanlige ved universitetene og høgskolene i Norge som tilbyr sjøoffisersutdanning, er at studentene må ha en kadett-tid etter endt bachelorgrad før de kan løse sertifikatene sine. Pilotprosjektet tar sikte på å endre på dette slik at praksisen som skal til for å kunne løse sertifikatene, blir en del av selve utdanningen.

– I løpet av tiden studenten er ute på sjøen, er hun eller han mønstret på som student, men får godkjent sertifikatgivende fartstid i forbindelse med søknad om dekksoffisersertifikat. Studenten får opplæring, jobber med Webcadet og følges av en assessor om bord foruten kontaktpersonen ved HVL, sier Trovåg.

Så vel rederiene som studentene har lenge etterspurt integrert praksis i den maritime utdanningen på linje med andre profesjonsutdanninger.