Flere kvinnelige kadetter

Kadettkoordinator i Maritimt Forum, Vivian Jonsson, er fornøyd med at kvinneandelen blant årets søkere til kadettplass er for oppadgående. Hun mener at både jentene og guttene vil få kadettplass.

Vivian Jonsson
Vivian Jonsson

For Vivian Jonsson er sommermånedene særskilt spennende. Fra tiden studentene på de maritime fagskolene og høgskolene har avlagt sine eksamener og noen måneder fremover i tid, pågår hovedtyngden av rederienes kadettinntak.

– Kadettinntaket per nå er noe lavere enn i fjor på samme tidspunkt, men vi har signaler fra mange rederier om at dette vil endre seg, sier Jonsson.

Hun har 446 søkere til kadettplass i sin database. Av disse er 144 sikret plass allerede. I fjor på samme tidspunkt var 206 sikret plass, men da var det også hele 500 søkere.

– Nesten alle søkerne fikk plass i fjor. Jeg tror det samme vil skje i år, og jeg tror også de vil få plass tidligere enn i fjor, sier Vivian Jonsson.

Maritimt Forum har arbeidet aktivt blant annet gjennom kampanjen «Maritim Karriere» for å rekruttere flere kvinner til maritim utdanning.

– Jeg opplever at næringen gradvis lykkes med å nå frem overfor jentene. Riktignok er det bare 45 kvinnelige søkere til kadettplass i år, eller om lag 10 prosent av det samlede antallet søkere, men i fjor var det kun 33 kvinnelige søkere til kadettplass. Dette utgjorde 7,2 prosent av det samlede antallet søkere, forteller Jonsson.

19 av jentene som har søkt kadettplass i år, har allerede fått gjennomslag.

– Arbeidet er ikke avsluttet før så vel alle kvinnelige søkere som alle mannlige søkere har fått plass, avslutter hun.