Forlengelse av permitteringsordningen til 1. oktober

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV overkjører regjeringen og forlenger flere krisetiltak til 1. oktober.

Stortinget Og Løven

For maritim næring er det en forlengelse av dagens permitteringsordning fram til 1. oktober som er det viktigste tiltaket.

- Vi er glade for at opposisjonspartiene har kommet til enighet om en tiltakspakke. Krisen er langt ifra over, og denne tiltakspakken kommer også maritime bedrifter som opplever krevende tider til gode. Forlengelse av kompensasjonsordningen, og permitteringsordningen med forhøyede dagpengesatser frem til 1. oktober vil bidra noe til å føre oss gjennom denne krisen med bedrifter og ansatte i behold, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er også enige om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85 %. Denne ordningen treffer ikke mange maritime bedrifter. Derfor er det spennende når det kommer forslag om å opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

Her er de viktigste forslagene for maritim næring der Stortinget ber regjeringen om å

- utvide permitteringsperioden til 1. oktober 2021.

- styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter.

- fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert.

- fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85 %.

- opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

- vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021.

- fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.