Fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi

Maritimt Forum presenterte sine tanker rundt et resirkuleringsfond for offshoreskip for politikere fra Bergen i nord til Kristiansand i sør. – Et nytt økonomisk paradigme, sa Ivar Engan.

Green Yard Kvinesdal
Illustrasjonsfoto/arkivfoto. Green Yard i Fedafjorden i Kvinesdal er et av flere norske resirkuleringsverft.

Og med et nytt økonomisk paradigme tenkte lederen i Maritimt Forum på hvordan vi fremover i det grønne skiftet må tenke sirkulært mer enn lineært. En rekke stortingspolitikere, men også noen lokalpolitikere, fra fylkene Vestland, Rogaland og Agder lyttet. Og de lyttet med interesse. Til det siste bar flere spørsmål vitnesbyrd om.

Forslaget om et resirkuleringsfond skal bidra til en miljøvennlig opphugging ved norske verft av mellom 50 og 70 offshoreskip som nå ligger i opplag langs norskekysten. Dette skal gi bedre balanse i offshoremarkedet, aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved flere verft foruten at staten ved GIEK, skal bli mindre eksponert for tap. Samtidig vil et resirkuleringsfond være et insentiv til fornyelse i flåten.

Politikerne spurte blant annet om hvordan man faktisk kan sikre at resirkuleringen vil finne sted ved norske verft og ikke i utlandet og om både rederier og banker er med på dugnaden når det er slik at resirkuleringsfondet vil betinge statsstøtte.

Norges Rederiforbund og Norsk Industri står sammen i Maritimt Forum om et resirkuleringsfond. Både Harald Solberg og Stein Lier-Hansen deltok i det digitale møtet med politikerne sammen med Ivar Engan. Det er allerede utarbeidet en omfattende dokumentasjon som grunnlag for forslaget om fondsløsningen.

– Dere skal få oversendt all vår dokumentasjon. Vi ønsker dialog med dere om dette, og dette første møtet er samtidig første skritt på vegen. Får vi til et resirkuleringsfond for offshoreflåten på plass, vil det få stor betydning for hele den norske maritime klyngen, sa Ivar Engan.

  • Torsdag den 11. mars ble forslaget om et resirkuleringsfond offentlig lansert. Se filmen som ble laget i tilknytning til lanseringen her.